Durynsko

Kraj Gotha - HRADY

EHRENSTEIN  
vodní hrad, přestavěný na zámek, ve městě Ohrdruf, na místě středověkého kláštera

pohled na zámek od jihu

kostelní věž vnitřní prostory nádvoří východní křídlo

věž na jižní straně celkový pohled na jižní křídlo areálu  další fotodokumentace  další fotky (klikni brána)

Severní křídlo zdejšího zámku obsahuje ve své hmotě únikovou věž, která je nejstarším stavebním dokladem časného opevnění tohoto místa. Nyní komplex budov téměř pravoúhlý půdorys a je vybudován téměř celý z kamene.
Již kolem r. 700 zde bylo opevněné sídlo, jenž nabízelo lidem žijících kolem v roztroušených dvorech bezpečnou obranu.
V průběhu staletí se majitelé často měnili, tím se měnil i vzhled a také určení. Spolehlivé zprávy prokázaly, že v ranném středověku na tomto místě stál klášter. Psal o tom Lullus, nástupce Bonifatiuse, že již kolem r. 745 byl položen základní kámen. R. 777 byl zde vystavěn kostel a vysvěcen. Kostel však během doby zpustl, a tak byl znovu vystavěn opatem Gozbertem z Hersfeldu v r. 980. V kostele byly uloženy ostatky svatých, kostel rozšířen a zde založen první mužský klášter v Durynsku.
Dne 16. března r. 1184, za děkana Volmara, vyhořel celý tehdejší klášter i s jeho veškerými cennostmi. Při rekonstrukci r. 1186 byl zcela změněn půdorys kláštera. Byla postavena zeď na jižní straně komplexu, která uzavřela a zajistila celou stavbu. Tato podoba zůstala benediktinskému klášteru po mnoho let a asi ještě v době reformace byla stejná, i když v "sousedství" často propukaly ničivé spory mezi drobnou šlechtou Durynska v letech 1330 - 1340. V této době byl nedostatečně opevněný klášter mnohokrát velmi poničen. Řádoví bratři se proto obrátili na ovdovělou hraběnku Alžbětu z Gothy a poprosili jí, aby se mohli přestěhovat do Mariánského kostela na  zámecké hoře nad Gothou, který by jim poskytoval více bezpečí.
Tou dobou měl Herman von Gleichen spory s městy Ohrdruf, Wechmar a další. Protože péče o klášterní budovy byla nákladná, tak klášter byl přenechán opaty z Hersfeldu hrabatům von Gleichen. Hrabě Jiří von Gleichen nechal v r. 1550 na místě, kde dosud stála ohradní zeď, vybudovat renesanční křídlo zámku. Dle svatební smlouvy z r. 1552 bylo toto sídlo určeno pro jeho manželku. V r. 1570 byla na toto křídlo nastavěna věž. Když Jiří v r. 1570 zemřel, zahájila jeho manželka, hraběnka Walpurgis z rodu Spiegelberg a Pyrmont, se svými syny Filipem, Ernstem, Janem Ludvíkem a Jiřím výstavbu rodového sídla. Změny se týkaly hlavně západního a jižního křídla. Východní a severní křídlo zůstalo až do r. 1610 beze změn. První syn, hrabě Ernst, potom stavebně sjednotil tato obě křídla, kromě toho v okolí založil zahrady a nechal vystavět některé nové budovy, zejména ve východní část zámku a na "předhradí". Novostavby a změny na již existujících stavbách, kryly výdaje 30 000 zlatých (do toho nebyl započítán zámecký kostel). To vše zaplatila vlastním nákladem v r. 1617 dcera Anežka, rozená von Hohenlohe Langenburg. Tím zmizely původní klášterní budovy. Celý komplex byl nyní využíván jako residenční sídlo hrabat von Gleichen. Beze změny zůstal pouze klášterní kostel.
Když hrabě Jan Ludvík, poslední člen tohoto rodu, 17. ledna 1631 zemřel, přešlo celé hrabství na hraběte Jiřího Bedřicha a Filipa von Hohenlohe. Ten nechal na západní straně stojící hospodářské budovy  odstranit a na jeho místě dostavět čtvrté, mohutné barokní křídlo (1660).
Další z rodu, hrabě August Vilém Hohenlohe, provedl další významné změny zámku. V polovině 18. století nechal velkou část barokně upravit. Například na takzvanou "Klášterní věž" byla nasazena cibulovitá kupole.
V r. 1869 byl zámek za knížete Hermanna Hohenlohe (státního pokladníka Gothy) prodán.
Od r. 1870 bylo v zámku reálné gymnasium. Město Ohrdruf převzalo zámek Ehrenstein v r. 1924 k "...obecně prospěšnému využití". Vedle školy poskytoval také zámek obydlí pro místní měšťany a od r. 1933 zde bylo muzeu města Ohrdruf.
Pro Ohrdrufský zámek, který přes 400 let odolával všem válečným střetům a městským požárům skoro bez újmy, začalo utrpení teprve po válce. Do zámku byla přemístěna ruská škola, zřízeny důstojnické byty a okolí využito jako prostor vojenského cvičiště. Mělo dokonce dojít k celkovému zrušení památky a byly již i vypracovány plány. Státní památková péče NDR se marně snažila zabránit celkové devastaci.
Že se tak nestalo, je vidět z našich fotek. Velkou zásluhu na zachování mají členové místních kulturních spolků, (dnes IG zámku Ehrenstein).
V okolí se nachází zřícenina hradu Käfernburg, v sousedním kraji Raubschloss, Liebenstein a Ehrenburg

hrad Friedenstein

zpět na mapu kraje Gotha

hrad Winterstein