Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


KRUSZWICA  
 zbytek kdysi mohutného hradu postaveného v sousedství staršího opevnění

 

znak města

 

půdorys jádra hradu

Hrad nechal vystavět Kazimír Veliký, na tzv. hradním návrší, na poloostrově jezera Gopło. Na tomto místě se nacházel starší raně středověký komplex budov kolonistů s hradem a předhradím.
Objekt byl předmětem několika terénních výzkumů a jejich výsledky jsou všeobecně známé. Do dnešních časů zůstala zachována pouze nárožní cihlová věž výšky 32 m, s přiléhajícími nevelkými úseky obvodové hradby. Je to proslulá „Myší věž“, známá romantickou legendou o Popelově smrti – byl zaživa sežrán krysami. Věž byla v minulosti mnohokrát opravována.
Kruszwica, jako významné centrum středověké monarchie, získala pravděpodobně městská práva již před r. 1303. V důsledku války s křižáky byl starý hrad r. 1331 zničen a následně opuštěn. V jeho sousedství nechal Kazimír Veliký vystavět možná ještě na konci druhé čtvrtiny 14. st. zděný cihlový hrad, na kamenných základech.
Po řadě požárů v letech 1519, 1591 byl znovu obnoven a přeměněn trvale zde sídlícími starosty.
V r. 1655 byl dobyt Švédy a následný požár r. 1657 vedl k opuštění a úpadku hradu.
V průběhu 18. a 19. st. byla rozebrána většina zdiva.
Kazimírský hrad byl založen na čtyřhranném půdorysu, skládal se z obvodové hradby, nárožní osmiboké hlavní věže, vysunuté ze západního nároží, jakož i domu přiléhajícího ke kurtině. Ve druhé a třetí stavební fázi (po požárech), starostové nechali vystavět nové budovy. V r. 1616 byly zaznamenány 3 nové, kamenné objekty. V průběhu výzkumů byl odkryt, krom jiného, zbytek jednotraktové podsklepené budovy, patrně patrové, která bezprostředně přiléhala k domu u jižní kurtiny.

 hrad Kowalewo

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Nove