Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


RADZYŃ  CHELMINSKI  - RHEDEN (REHDEN) 
zříceniny rozsáhlého křižáckého hradu na západním břehu dnes vysychajícího jezera.

  

znak města

  

další foto další fotky (klikni)

Původní dřevohlinité hradiště je zmiňováno prvně r 1223, kdy je získal pruský biskup Christian. R. 1231 získal místo výměnou Řád a již r. 1234 je zemský mistr Herman Balk nově opevnil a osadil řádovou posádkou. Pod ochranou hradu vzniklo do r. 1238 osídlení, které získalo německé městské právo. R. 1251 jsou připomínáni komtuři.
V průběhu častých nájezdů a bojů s Prusy bylo mladé město dvakrát zničeno, např. r. 1278. R. 1295 byla obnovena městská práva a připomínán kostel sv. Kříže, snad hradní.
Listinné a kronikářské zprávy o stavbě hradu chybí. Z rozboru stavby vyplývá, že dnešní hrad byl postaven na začátku 14. st. a byl prý vedle Marienburgu nejkrásnějším řádovým hradem v Západním Prusku. Ještě na počátku 15. st. byl nejvýznamnějším komturstvím Kulmlandu (Chelmiňska).
R. 1410 dobyt polským vojskem, poté oblehán Řádem, značně poškozen a částečně vypálen. Odsud podnikl r. 1412 Georg von Wirsberg ve spojenectví s českým králem Václavem IV. svůj nešťastný odboj proti velmistru Heinrichu von Plauen, který celý Řád velmi oslabil.
K r. 1444 s epřipomíná zřícená křížová klenba a zničené střechy.  R. 1454 byl dobyt Pruským spolkem a přenechán Polsku. Po druhém toruňském míru se stal sídlem královských starostu (do r. 1772).
Opraven k r. 1481, poškozen r. 1628, r. 1664 zmiňován špatný stav objektu. R. 1763 byl již zcela opuštěn, ale kaple sloužila ještě r. 1776. Po prvním dělení Polska r. 1772 připadl Prusku a od r. 1780 začal být rozebírán, takže r. 1800 je uváděn jako kamenolom.
První záchranné práce provedeny již v r. 1838, průzkumné a rekonstrukční práce Carla Steinbrechta proběhly v letech 1886-90. Střecha kaple je z let 1910-11. Další důkladné zabezpečovací práce jsou až z doby po válce z let 1961-68.
V okolí hrady Brodnica a Pokrzywno

 hrad Pokrzywno

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Radziki