Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


ŚWIECIE  (SCHWETZ) 
zříceniny hradu v údolí Visly na soutoku s řekou Wda (Schwarzwasser).

 

znak města

Hrad postaven snad na místě původního dřevohlinitého hradiště pomořanského vévody Grimislawa, připomínaného r. 1178 (1198 posvěcení mariánského kostela), které po koupi zdejší krajiny od pomořanských vévodů r. 1309 dobyla a vypálila vojska Řádu. Němečtí rytíři poté založili na výšině obklopené řekou a oddělené příkopy podle jednotného plánu na ploše asi 430 x 250 m město s centrálním náměstím obklopené hradbami vybudovanými na konci 14. st. a současně hrad s rozsáhlým před hradím. K r. 1320 je prvně zmiňován místní komtur.
Stavba hradu spadá do doby mezi léty 1335-40, dokončen byl za komtura Gunthera von Hohenstein před r. 1350. V roce grunwaldské bitvy r. 1410 byl zdejším komturem Heinrich von Plauen, zachránce Řádu. Hrad jako jeden z nemnohých v Západním Prusku zůstal tehdy v rukou Řádu. R. 1433 odolal husitům.
R. 1454 byl dobyt vojsky Pruského spolku, r. 1460 zpět Řádem a r. 1461 opět Spolkem. Od té doby patřil městu Toruni, které hrad značně poškozený s trojím dobýváním velkým nákladem opravilo a drželo jej až do r. 1502.
R. 1664 za švédsko-polských válek byl vypálen a od těch dob je ve zříceninách. Po r. 1772 začal být rozebírán na stavební materiál.
Časté katastrofální povodně a záplavy způsobily do 19. st. téměř úplné zničení města, které pak bylo v l.1847-85 opuštěno a nově založeno na výšině na levém břehu Schwarzwasseru. Na starém místě zůstaly jen zbytky městských zdí a farní kostel sv.Stanislava. Zabezpečovací práce na hradě proběhly v letech 1859-1930.
V okolí se nachází hrad Grudziadz a Pokrzywno

 hrad Radziki

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Strzelno