Polsko

Kraj  Lubelskie  - HRADY


SOLEC nad WISLOU     
v místě gotického hradu postavená bastionová pevnost a posléze rozebraná téměř do posledního kamene (cihly)
znak okresu

znak okresu Lipski

Ruiny původně středověkého, později několikrát přestavovaného hradu se nacházejí na výběžku lesnaté terasy nad Wislou severovýchodně od stejnojmenného městečka. Objekt nebyl dodnes archeologicky zkoumán, poměrně lakonické jsou i písemné záznamy o jeho existenci.
Až donedávna byly počátky Solce spojovány se začátkem vlády Piastovské dynastie. Novější historické práce, podepřené nepříliš rozsáhlým archeologickým výzkumem v areálu městečka z 60. let 20. st., kladou vznik osady do pozdějších dob. První věrohodný doklad o existenci Solce pochází z r. 1278 a uvádí plebána místního kostela.
K této staré osadě, patřící tehdy miechovskemu klášteru křížovníků s červeným křížem a ležící na staré kupecké stezce při řece Wisle, obrátil svou pozornost král Vladislav Lokýtek a r. 1325 ji od miechovského kláštera vykoupil. I král Kazimír Veliký si byl vědom významu Solce, nadal jej městskými právy a nechal tu postavit nejen zděný kostel, ale i hrad, což shodně potvrzují Jan Długosz i Jan z Czarnkowa. Pravdivost tohoto tvrzení dokládají i dokumenty z r. 1394, které svědčí o převedení části důchodů z bocheňské župy na údržbu hradu. Ve městě byl tehdy doložen i sklad soli, podle nějž snad údajně vzniklo i jméno osady. Absence výzkumných prací ztěžuje identifikaci rozsahu a zástavby královského hradu, který byl po celou dobu své existence v zástavním držení významných šlechtických rodů blízkých královskému dvoru.
Z pramenů vyplývá, že v letech 1604 až 1627 byl starý gotický hrad Krzysztofem Zbaražským značným nákladem přestavěn a opevněn třemi bastiony. Tyto bastiony jsou doloženy ještě i na plánu města z r. 1818. I přes částečnou modernizaci opevnění však hrad neodolal v době „Potopy" švédským vojskům.
Kolem r. 1780 byl hrad ještě opravován, ale nedlouho poté již byl opuštěn. V pol. 19. st. ještě téměř celý stál, o čemž svědčí veduta K. Stronczyńského; bylo však již zahájeno rozebírání jeho krovů a posléze i zdiva za účelem získání stavebního materiálu, které vedlo k rychlému zániku stavby.

Mladší upravený objekt měl obdélný půdorys s bastiony ve třech nárožích. Čtvrté nároží (jihovýchodní) zaujímají zbytky původního gotického hradu, několikrát přestavěné. Z hradu se dochovaly pouze základy a spodní partie zdiva postavené z kamene lokální provenience i cihel (zejména v jihovýchodní části) a dále základy cihlové válcové věže v severozápadním nároží.
V okolí nalezneme památky v kraji Mazowieckie a Swietokrzyskie

hrad Kazimierz Dolny

zpět na mapu kraje Lubelskie

hrad Bochotnica