Polsko

Kraj  Šwietokrzyskie- HRADY


CHECINY   
malebná zřícenina královského hradu zbudovaného na skalní hraně kopce (350 m.n.m.).

znak okresu a města

celkový pohled na hrad

čelní strana hradu - brána hranolová věž dolního hradu nádvoří hradu

nejstarší část hradu hranolová věž dolního hradu letecký pohled na hrad- -pohlednice

hmotová rekonstrukce hradu

další foto další foto (klikni brána)

Archeologické výzkumy zde byly prováděny v 50. a 60. letech 20. st. I přes četnost výzkumných prací, počátky hradu nezůstaly úplně vyjasněné.
Většina autorů uvádí za zakladatele hradu královského biskupa Jana Muskate. Avšak dokument z r. 1306 nemluví o přidělení (nadaci) hradu biskupovi od Vladislava Lokietka, ale pouze o slib předání pevnosti, nepochybně již existující, postavené tedy ještě ve 13.st. Pravděpodobně k převzetí hradu biskupem nedošlo, když v následujícím roce Lokietek vystavil dokument v ležení (táboře) pod hradem Chęciny a v r. 1308 vystupuje v dokumentech knížecí správce Chęcin Wroclaw. V následujících dobách plnil hrad ústřední (centrální) funkci administrativně-vojenskou.
První stavba pevnosti se skládala z obvodové hradby mnohostranného tvaru, podobného obdélníku o rozměrech 20 x 50 m se 2 válcovými věžemi na východní a západní straně, jakož i jednopatrové budovy vysunuté před východní věž. Vjezd do hradu vedl bránou umístěnou ve východní části obvodové hradby, v bezprostředním sousedství stojící věže.
V druhé stavební fázi datované do 14. st. byla vystavena u severní části obvodové hradby obdélníková (pravoúhlá) obytná budova. Též byl zesílen vjezd od hradu, zbudováno předbraní, nad kterým zanedlouho vznikla kaple. Pravděpodobně v tomto období byl zastavěn (zaplněn) prostor mezi bránou a budovou u východní věže.
Nejdůležitější práce byly provedeny v 15. st. Ke zmodernizovanému hornímu hradu byl v té době přistavěn od západu dolní hrad (předhradí). Obepínala ho obvodová hradba tvaru protáhlého mnohostranu o rozměrech 30 x 60 m, zakončená pravděpodobně cimbuřím. V severozápadním nároží hradby byla vystavěna čtyřhranná věž. Jihozápadní nároží dolního hradu zaplnila jednopatrová budova přizděná k obvodové hradbě. K obvodovým zdem byly z vnitřní strany dostavěny dřevěné budovy hospodářského charakteru (stáj, kovárna, pekárna aj.). Vstup do dolního hradu byl situován při severní straně západní válcové věže. Rozšíření (přestavba) horního hradu v 15. st. obepnulo zmodernizovanou východní budovu brány. Vjezd do hradu vedl tehdy přes pětiobloukový dřevěný most, podepřený zděnými pilíři, zakončený padacím mostem. K posílení obrany celého hradu sloužily ochozy obklopující věže a umístěné také po vnitřních stranách obvodových zdí. Užitná funkce horního hrad rovněž prošla úpravami.
V 16. st. architektura hradu nepodlehla vážnějším změnám. Práce v té době vykonané měly charakter spíše opravný.
R. 1607 byl hrad poškozen požárem. Po celkové rekonstrukci provedené správcem Stanislavem Branickým, se hrad vrátil do minulé nádhery. Ale v r. 1657 byl zpustošen Švédy, a v 18. st. zůstal definitivně opuštěn.
Nyní se provádějí konzervátorské práce, směřující ke zpřístupnění zříceniny hradu návštěvníkům.
V okolí hrad Mokrsko Górne, a opevněný dvůr Sobków

hrad Ćmielów

zpět na mapu kraje Swietokrzyskie

klášter Jedrzejów