Polsko

Kraj  Podkarpackie - HRADY


KOPRZYWNICA  
zbytky kláštera

znak okresu a města

      další foto detailů zde   další foto (klikni brána)
Cisterciácký klášter Koprzywnica byl založen po vzoru mateřského domu v Clairvaux. Místní opatství založil r. 1185 comes Mikołaj v zastoupení knížete Kazimíra II. Spravedlivého.
Z románských (stavěných od 1218 až 1238) a gotických (okolo r. 1507) klášterních staveb zůstal zachován kostel sv. Floriána - trojlodní bazilika na půdorysu latinského kříže s pozdně barokní fasádou (1770 až 1790 - autorem J.Karsznicki), opravený r. 1920 (Adolf Szyszko-Bohusz).
Kostel je postaven z pískovcových kvádrů, jen štíty lodi nad presbyteriem a transepty jsou cihlové (neboť byly zvýšeny při pozdně gotických úpravách r. 1507). Dominantou kostelní stavby je vysoký krov a bohatě "cibulózní" střecha sanktusníku. Kostel je zaklenut starobylou žebrovou křížovou klenbou s fragmenty gotických maleb - starší ornamentální dekor ze 14. st. a mladší figurální malby z 15. st. V interiéru renesanční a barokní oltáře a další kvalitní vybavení. Na hlavním oltáři je umístěn obraz B. Strobla. R. 1819 byl klášter zrušen, jeho objekty byly dále poškozeny během l. sv. války, po níž následovala zmíněná oprava.
Z budov kláštera zůstalo zachováno jen patrové východní křídlo - románské, přestavěné v letech 1590 až 1600, s pozdně románskou kapitulní síní z první čtvrtiny 13. st. a s otisky křížových kleneb zmizelého rajského dvora.
V okolí nalezneme zbytek zámku Ossolin a další památky v kraji Podkarpackie

kláštera Jedrzejów

zpět na mapu kraje Swietokrzyskie

pevnost Kryźtopór