Polsko

Kraj  Podkarpackie - HRADY


MIEDZYGORZ   
v místě hradiště vystavěný klášter a poutní místo

znak okresu Opatów

Skromné zříceniny renesančního zámku ukryté v lesním porostu stojí na návrší se strmými boky, zvedajícím se nad zákrutem v údolí říčky Opatówky, nedaleko vsi Międzygórz, ležící mezi Sandomierzí a Opatowem. Doposud nebyl archeologicky ani po stránce stavebně historické zkoumán.
Objekt byl původně malým královským hradem, který existoval již v době Kazimíra Velikého. Král Kazimír Veliký jej nedlouho před svou smrtí (1370) daroval Janovi Zaklikowi (erbu Topór). Zaklikové byli majiteli hradu po dobu více než 100 let. R. 1508 již byla Międzygórz v rukách Mikołaje Kijańského. Po něm se před r. 1580 stává držitelem majetku Stanisław Niedrzwický a poté Jaworničtí.
Po pol. 17. st. byl objekt poničen švédskými vojsky a v souvislosti s tím zřejmě i opuštěn.

Absence terénních prací znemožňuje poznání charakteru a zástavby středověkého hradu, z něhož se nedochovaly žádné nadzemní fragmenty. Na základě dochovaných ruin lze soudit, že renesanční zámek tu byl vybudován Niedrzwickými někdy v poslední čtvrtině 16. st. v místě staršího opevněného sídla.
Byl postaven ze smíšeného zdiva - lomového kamene a cihel - na místě původního hradu na pravidelném obdélném půdorysu o rozměrech cca 30 x 37 m. Obsahoval tři jednotraktová obytná křídla, uzavírající nevelké nádvoří. Z nich se v relativně nejlepším stavu dochovalo torzo hlavního severovýchodního křídla. Část jeho vnější stěny stojí v plné výši, o čemž svědčí dochované zbytky podstřešní římsy na koruně zdiva. Toto křídlo, zřejmě stejně jako obě další, mělo tři podlaží. Přízemí obsahovalo navenek střílny a malá větrací okénka, zatímco 1. i 2. patro se navenek otvíraly velkými obdélnými okny ve valené zaklenutých nikách.
Ostatní části staveb se dochovaly pouze ve fragmentech. Vstup do zámku byl od jihovýchodu po mostě přes příkop, oddělující již původní hradní staveniště od plošiny v předpolí.
V okolí nalezneme Sandomierz, Ossolin a Tudorów

klášter Lysa Góra

zpět na mapu kraje Swietokrzyskie

hrad Mokrsko Górne