Polsko

Kraj  Podkarpackie - HRADY


PODGROZIE    
zbytky malého nedostavěného hradu na ostrožně nad osadou

znak okresu Ostrowiecki

Relikty zdiva šlechtického hradu se nacházejí na výběžku se strmými svahy nad údolím říčky Kamiennej, na jižním konci vsi Podgrodzie asi 2 km severně od městečka Ćmielowa.
Ves Podgrodzie se v pramenech objevuje teprve r. 1497. Snad se jedná až o zděděné jméno vsi a stavba je identická s objektem, který je r. 1388 zmiňován jako ,,castrum Ćmielów". Tento dokument dosvědčuje prodej hradu (možná nedokončeného) bratry Marcinem a Mikołajem (podkomořím dobrzyńským) Gniewoszowi z Dalewic, pozdějšímu kastelánovi sandoměřskému. Příčiny nedostavění a opuštění hradu nejsou vyjasněny, ves zřejmě jen zdědila obecné popisné jméno, zatímco vlastní jméno sídla se přeneslo na nepříliš vzdálený fungující objekt a nedostavěný hrad byl opuštěn.

Malý hrad je jedním z nejzáhadnějších objektů na Sandoměřsku. Výsledky archeologického průzkumu a existující relikty interpretuje J. Kuczyński tak, že se jedná o torzo nedostavěného hradu z první pol. 14. st.
Konec ostrohu je na jihu a východě oddělen od předpolí hlubokým příkopem, tvořícím vypnutý oblouk o délce 80 m. Plošina na vrcholu ostrohu za příkopem má zhruba kruhový tvar o průměru cca 25 m a plochu necelých 500 m2. Obvodová hradba o síle 1,1 - 1,3 m, postavená zlomového vápencového zdiva spojovaného maltou, obíhala v lomeném průběhu po okraji plošiny. Dnes jsou zachované její útržky na západě a severu.
V jihozápadní části obvodové hradby jsou patrné zbytky tří stěn malé hranolové věže o rozměrech 4 x 4,8 m, která vystupovala z jejího obvodu. Archeologický průzkum nenalezl její vnitřní uzavírající stěnu - mohla by to tedy být nejspíše brána. Na okraji plošiny se v některých místech nepodařilo v sondách zachytit průběh a existenci obvodové hradby; snad tedy tato hradba nebyla nikdy v úplnosti dobudována. Dále byly v průběhu archeologických prací zjištěny připravené srovnané zásoby nepoužitého stavebního kamene. Proti tomu zase mluví poměrně četné a různorodé archeologické nálezy z prostoru hradu, dokládající jeho provoz ve 14. st. Snad fungoval v dřevěné formě, aniž byl zcela dokončen z kamene.
V okolí nalezneme opevněný kostel Ptkanow a ruiny vodního hradu Ćmielów

hrad Ossolin

zpět na mapu kraje Swietokrzyskie

opevněný kostel Ptkanow