Polsko

Kraj  Podkarpackie - HRADY


PTKANOW     
opevněný kostel

znak města Opatów

Opevněný farní kostel sv. Jiljí z konce 14. st. stojí na strmém pahorku mezi stromy na sever od vsi, zvedajícím se při cestě z Opatowa do Ptkanowa ve zvlněné Sandoměřské plošině.
Z malého kostela je proto z dálky viditelný jen vrcholek jeho věže. Toho, kdo vyleze na návrší, zastaví kamenná hradba prolomená střílnami a zpevněná věžovou branou a šesti nevelkými baštami. Kostel se starobylým zasvěcením zde existoval snad již ve druhé pol. 12. st. Poprvé je však připomínán až v listinách z r.1326.
Kostel byl opraven v letech 1906 až 1910 (Józef Pius Dziekoński). Interiér je přístupný pouze v době mše.

Dnešní jednolodní gotická stavba postavená z pískovcových kvádrů pochází nepochybně až z přelomu 14. a 15. st., ačkoliv obsahuje i řadu pozdějších prvků. Obranná hradba obíhá kostel ze všech stran a tvoří zároveň zeď hřbitova. Hradba je vybavena značným množství klíčových i štěrbinových střílen. Uzavírá areál nepravidelného osmiúhelníka, jehož nároží zaujímá celkem 6 dovnitř otevřených bašt: trojice pětibokých, dvojice čtyřbokých a jedna válcová.
V západním nároží stojí rozměrná dvoupodlažní hranolová zvonice s opěrnými pilíři, původní brána. V osmém (jižním) nároží část původní hradby chybí, takže je pravděpodobné, že i zde stála bašta neznámého půdorysu.
Opevnění pochází pravděpodobně z konce 16. st., je postaveno z kamenného lomového zdiva.
V okolí naleznememěsto Opatów a ruiny vodního hradu Ćmielów

hrad Podgrozie

zpět na mapu kraje Swietokrzyskie

hrad Rembów