Polsko

Kraj  Šwietokrzyskie- HRADY


SOBKÓW   
residenční dvůr - opevněná usedlost

renesanční nárožní bašty v hradbě

vnitřní strana paláce pětiboké nárožní bašty - jižní strana "vesnická" renesance v plné kráse

jižní strana dvorce západní strana - gotika

zřícenina vnitřního zámku

Zděný rezidenční dvůr v Nidzie Ryterskiej, jak se místo původně nazývalo, vznikl již před pol. 16. st. Sestával z přízemních podsklepených budov, kromě nichž tu stály i dřevěné hospodářské stavby. Tento dvůr přešel do majetku Balcera Sobka ze Sulejowa nebo až jeho syna Stanisława Sobka. Stanisław udělil osadě Nida Ryterska r. 1563 městská práva, městečko se od té doby nazývalo Sobków.

V téže době byl původní dvůr opevněn a přebudován na fortalicium. Jeho rozsáhlý obdélný areál o rozměrech 129 x 85 m byl obehnán nízkou hradbou, v jejíchž nárožích stály dvoupodlažní pětiboké bašty. Nejprve byl vybudován pouze jižní úsek hradby s oběma nárožními baštami. Rezidenční budovy původního dvora přitom byly využity a byly vestavěny zevnitř do jižní hradby poblíž západní bašty. Nedaleko východní bašty pak byla umístěna brána s renesančním portálem. Nedlouho poté byl vybudován i severní úsek hradby s obytnou budovou přistavěnou k vnitřnímu líci jeho západní části. U nové severovýchodní části pak byl vybudován menší patrový obytný objekt s loggií. Celá stavba včetně kompletního vnějšího opevnění byla dostavěna až Stanisławovým stejnojmenným synem r. 1577.
Dalšími vlastníky Sobkówa byli Drohojewscy erbu Korczak, kteří počátkem 17. st. dále doplnili opevnění svého sídla. R. 1668 prodali Sobków Janowi Wielopolskiemu erbu Starykoń. Ten v centrální poloze uprostřed opevnění zahájil výstavbu reprezentativní rezidence - zámku. Stavba se však zřejmě vlekla, neboť při prodeji Sarbiewskim erbu Prawdzic r. 1683 ještě nebyla dokončena a majitelé bydleli v renesančním obytném stavení při severní hradbě.
Ani Sarbiewscy stavbu zámku nedokončili a Sobków přechází po r. 1692 na rod Myszkowskich erbu Jastrzębiec. Také Józef Myszkowski pokračoval ve stavební činnosti. Stavbu klasicistního zámku však dokončil i s úpravou interiérů teprve biskup Konstanty Felicjan Szaniawski. Za biskupa Szaniawskego byl v nejstarší budově na jihozápadě proražen nový klenutý průjezd brány, přemístěné sem z původní polohy ve východní části jižní hradby.
Od pol. 19. st. pak nastal úpadek objektu, o nějž se vlastníci přestali starat. Výrazně byl poničen v průběhu I. sv. války v letech 1914 -15. Dnes je zámek uprostřed opevnění naprostou ruinou. Využívány jsou pouze hospodářské budovy (stáje) při východní obvodové hradbě a také nejstarší budovy při jižní hradbě. Celý komplex je v soukromých rukou.
V okolí lze navštívit vodní hrad Mokrsko Górne a hrad Checiny

 hrad a město Sandomierz

zpět na mapu kraje Swietokrzyskie

hrad a město Szydlów