Polsko

Kraj  Podkarpackie - HRADY


WACHOCK   
nejlépe dochované cisterciácké opatství v Polsku

znak okresu a města Wachock

Wachocký klášter založil krakovský biskup Gedeon r. 1179. Počátky kláštera však nebyly bez problémů. Teprve v letech 1218 až 1239 byly postaveny první kamenné budovy. Stavbu vedl mistr Simon. Jedná se o komplex nejlépe dochovaného cisterciáckého kláštera a významné stavby předrománského slohu na území dnešního Polska.
V první třetině 13. st. byla postavena trojlodní bazilika sv. Floriána s transeptem, prostým pravoúhlým presbytářem a párem kaplí na bocích. Bazilika je typická cisterciácká sakrální stavba bez věže, pouze se sanktusníkem nad křížením lodí a zaklenutá křížovou žebrovou klenbou. Mimořádného vizuálního efektu stavitel dosáhl střídáním červených a světlých pískovcových kvádrů v pruzích, patrných zvláště na hlavní lodi. V 15. st. byl kostel přestavěn (zvýšen), což je vidět na štítových zdech všech lodí. Při této přestavbě však nebyl dostatek červeného pískovce a tak původní rozvržení pruhů není dodržováno.
Ke kostelu přiléhá na jižní straně klášter se dvěmi vnitřními dvorky. V 17. st. byl silně přestavěn a barokizován, ale přesto si do dnes zachoval jeden z nejkrásnějších klášterních interiérů v Polsku. Za pozornost stojí hlavně kapitulní síň se žebrovými klenbami, sklenutými na čtyři sloupy s hlavicemi s rostlinným a geometrickým vzorem a fantastickými apokalyptickými bestiemi. Hodnotný je také refektář.
Klášter byl zničen až vojsky Jiřího II. Rákocziho v r. 1657, ale již r. 1695 byl opět obnoven. V areálu kláštera lze navštívit také cisterciácké muzeum.
V okolí nalezneme hlavně v kraji Mazoweckie

hrad Tudorów

zpět na mapu kraje Swietokrzyskie

hrad Bodzentyn