Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


ESCHELBERG 
původní gotický hrad, renesančně přestavěný

R. 1209 je připomínán jakýsi "Hainricus de Esilberch" jenž náležel k rodové lini von Traun. Zdejší opevněné panské sídlo muselo být vystavěno někdy před tímto datem. Hrad byl v II. pol. 13.st. spravován jako léno bavorských hrabat von Leonberg a později ve 14. st. pasovských biskupů
V II. pol. 14 st. (1364) jej získali opět páni von Traun, kteří přenechali (1563) zdejší zboží jako léno Janu Christofovi von Gera z Korutan (on i jeho choť Esther jsou pohřbeni v zámecké hrobce). Za jejich vlády dochází k rozkvětu panství, k renesanční přestavbě hradu a výstavbě nových obytných křídel.
Protože páni von Gera vyznávaly v pozdější době evangelium, musel Erasmus II. von Gera, jakožto protestantský mluvčí zatčený r. 1619, prodat panství Konrádu Balthasaru von Starhemberg (1647), jehož potomkům patří zámek a část bývalého panství dodnes.
Po skončení II. sv. války zámek sloužil od r. 1945 jako přechodné ubytovací prostory pro stovky běženců před sovětskými armádami.
V r. 1938 byly znovu obnoveny renesanční fresky.
V r. 1962 po zásahu bleskem vyhořela hradní věž.

Následující text se nalézá v místním urbáři, klášterní knize: Tímto pan Sigmundt Adama von Traun předává do užívání panu Carlu von Gera, rodu von Gera následující. Panství Eschelberg ve složení zámek a zahrady kolem ležící, zámeckou hospodu, mlýn, hospodářské budovy z poctivých cihel vystavěné. K tomu ještě Prauhauss a Padstuben atd. Dále louky, vlastní vinice a vinice, jenž jsou spravovány jako vládní majetek v okolí Weinzierlu. Do majetku panství patří také hostinec u Gerhaltingu.

Panství Eschelberg mělo rovněž nižší soudní pravomoc. Sem náležely osoby, které překročily zákony smilstvem, rouháním, proklínáním, nadáváním a urážkou. Dále i soudní pravomoc obecní, nebo tzv. „Chalupnickou“. Zde se řešily většinou sousedské a majetkoprávní záležitosti, nepatřící do první skupiny. Název "Hochgattern" znamená šibenici neboli popraviště. Z toho vyplývá, že na panství se mohlo vykonávat i hrdelní právo, jmenovitě za těžká provinění, jako byly krvavé činy nebo vraždy.

Zřícenina hradu, tvořeného pravoúhlým obdélným blokem okolo malého nádvoří, se nachází v obci Sankt Gotthard a je obklopena stavbou trojkřídlého zámku z konce 16. st., Ten ve své hmotě obsahuje mimo jiné také části středověkého paláce.
V jihozápadním rohu areálu hradu se nachází původní obranná věž. Na jihovýchodní straně stojí, na základech další, ale snesené věže, zámecká kaple sv. Ducha se zajímavou síťovou klenbou.
Renesanční brána pochází ze stavební činnosti za vlády pánů von Gera a dodnes nese jejich rodový znak. V interiérech se zachovaly renesanční trámové, kazetové stropy a fresky.
V okolí se nachází hrady Rotteneg a Lichtenhag

 hrad Dornach

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Falkenstein