Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


KRONEST   
zřícenina malého hradu (tvrze) zaniklého v době husitů

Stavebníkem tohoto malého opevněného sídla byl zemský soudce Friedrich Schrautolf ve 30. letech 14. st
První písemné zmínky pochází z r. 1334, ale bohužel naposledy je připomínáno již v r. 1378 v urbáři kláštera sv. Floriána, na jehož půdě byl postaven.
Hrádek zanikl patrně v době hu­sitských válek při některém z nájezdu Čechů, pro něž nemohl představovat významnější překážku. V 16. st. připomínán pouze hospodářský dvůr.

Zbytek jádra hradu tvoří čtvercová, třípodlažní obytná věž (donjon) na výrazné skalce uprostřed lesa.  Zdivo je tvořeno kvalitně vyskládaným lomovým kamenem. Nároží je z opracovaných žulových kvádrů.
Do dnešních dob se zachovaly tři strany obdélné věže. Východní stěna donjonu se zřítila v r. 1860. V západní a jižní stěně se dochovala původní gotická okna.
V okolí se nachází hrady Dornach a Weinberg

 hrad Falkenstein

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Lichtenhag