Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


LOBENSTEIN   
zřícenina malého hradu bergfritového typu

půdorys jádra hradu

Stavebníky a majiteli tohoto hrádku byli příslušníci rodu von Lobenstein (r.1243 je připomínán jistý Ulrich), kteří byli příslušníky rozvětveného rodu von Piber.
V r. 1367 přešel hrad částečně, a r. 1375 zcela, do vlastnictví rodu von Starhemberg a patřil spolu s hrady Wildbergem a Riedeggem od té doby k jejich nejstarším rodinným panstvím. K r. 1562 je hrad připomínán jako pobořený, patrně jako důsledek třicetileté války.
Na počátku 20. st. byl přechodné obýván. V letech 1981-83 byly provedeny památkové úpravy, mezi než patřilo také zajištění koruny zdiva hradby a věže. Po osazení oken slouží věž jako víkendové sídlo.

Lobenstein je zřícenina malého hradu (zastavěná cca 700 m2). Hlavní dominantu tvoří mohutná, šestiboká, na skalním bloku postavená věž s pěkně opracovanými nárožními kvádry a s kamennými krakorci, které kdysi nesli dřevěný, obranný ochoz.
K ní přiléhá obloukem silná, obvodová hradba, stavěná od jižního nároží věže až k její severní straně. Před hradbou ve vzdálenosti cca 11 až 16 metrů se nachází hlavní příkop s vyhozeným valem.

 hrad Lichtenhag

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Marsbach