Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


MARSBACH  
hrad loupeživých rytířů a pasovských biskupů, přestavěný na hotel

Jako první zmínka o lokalitě Marsbach je predikát na listinném falzu již z r. 1075. První prokazatelný majitel je jistě připomínán jakýsi "Wernhard von Morts-bach" až r. 1161. Tento rod měl časté problémy se svými lenními pány, pasovskými biskupy., jako plenění jejich statků, přepadávání na obchodních cestách atd. Proto byla v r. 1222 byla na tento rod uvalena říšská klatba.
Tyto problémy zřejmě neustaly, protože v r. 1281 předal hrad král Rudolf I. svému synovi Albrechtu I. Jestli tato změna byla provedena násilně není známo. Albrecht si nové panství dlouho neužil, neboť jej musel záhy vrátit pasovskému biskupství. Zřejmě v důsledku těchto událostí, jsou nepokojní příslušníci rodu von Marsbach přinuceni odejít z oblasti Mühlviertelu. V pozdější době jsou správou majetku pověřováni jen dočasní správci a purkrabí.
Na počátku 16.st. zde sídlil jistý Othmar Oberheimer, označovaný jako loupežný rytíř a tak byl r. 1520 hrad dobyt vévodou Arnoštem I. Bavorským za pomoci pasovských měšťanů. Oberheimer byl zajat a následné po rychlém soudu popraven.
V 80. letech 16. st. byl jedním z pasovských biskupů mírně přestavěn a opra­ven. Sloužil pak jako správní centrum biskupských rakouských statků.
V 17. st. byl opět dvakrát dobyt. Nejprve v r. 1610 pasovskými a opět r. 1626 v hornorakouské selské válce.
Po sekularizaci pasovského biskupství v r. 1803 přešel hrad na císařskou komoru a r. 1824 byl prodán ve veřejné dražbě
R. 1957 byla provedena generální oprava areálu hradu a přestavba pro hotelově účely. Dnes je hrad soukromé sídlo pana Georga von Stradiot.

Hrad se vypíná na úzké terase nad řekou Dunaj. Jádro tvoří trojpodlažní, pravoúhlý palác spojený s válcovou věží (bergfritem) jenž je zapojena do jeho severozápadního rohu. Další podélné, jižní, dvoupodlažní křídlo tuto věž svírá z obou stran.
V severní nádvorní zdi je další vysunutá okrouhlá věž, jenž nepochybně sloužila jako obraný prvek přilehlým zdem. Dominantou hradu je mohutná, hranolová věž s plochou stanovou střechou. Před hradem se nachází novodobá kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1811
V okolí se nachází hrad Haichenbach v sousedním okrese Innviertel - Hausruck  

 hrad Lobenstein

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Neuhaus