Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


NEUHAUS an der Donau   
zachovalý velký hrad velkého významu a rodů, renesančně rozšířený

 

 

První zmínka o šlechtickém sídle se nachází v pasovské listině datované k r. 1280. Hrad byl tudíž postaven příslušníky rodu von Schauenburg k tomuto datu, nebo spíše dříve. Spor o právo k udílení léna mezi německou říší a rakouskými vévody, vedl posléze k tažení proti zdejší rodové větvi von Schauenburg v r. 1380. Po měsíčním obléhání a následné dohodě, musel Heinrich von Schauenburg předat hrad Hansovi von Abendsperg-Traun. Později se hrad jako rakouské léno vrátil paradoxně opět rodu von Schauenburg
R. 1536 zastavil král Ferdinand I. hrad Hieronymovi von Sprinzenstein, který jej rozsáhle přestavěl a nově opevnil. V r. 1583 vyhořel a posléze jej v . 1593 předává Rudolf II. tomuto rodu do plného vlastnictví. Sto let starý systém opevnění nemohl nezabránit škodám a vydrancování za selských válek v r. 1626.
V r. 1729, po vymření von Sprinzenstein přechází na hrabata von Thurn-Valsassina und Taxis.
Posledními majiteli od r. 1920 je rodina von Plappert
V 50.letech proběhla důkladná rekonstrukce podstatné části hradního areálu, bohužel r. 1981 opět vyhořel.

Neuhaus patří do kategorie velkých hradů s podélným půdorysem na vrcholu hřbetu kamenné kosy spadající k Dunaji.
Zastavěná plocha činí cca 11.230 m2, z toho připadá na vnitřní hrad asi 3.700 m2. Neobydlený, čtyřpodlažní starý zámek na západní straně, je vybaven přízemím s klenbami, sál s pozdně gotickými křížovými klenbami, sklenutými na dva pilíře.
Hradby pochází až z r. 1553 a přilehlá bašta, s výhledem do údolí Dunaje, taktéž. Na východním konci této hradby stojí dobře zachovaná gotická brána v baroku upravená. Celému areálu vévodí na prvním předhradí pětiboká cca 40 m vysoká věž se tloušťkou zdí okolo 4,2 m. Toto „monstrum“ pochází ze 14. st.
Nový zámek byl vystavěn v letech 1554 až 64 císařskými staviteli Domenicem d´Allio a Bartolomějem Bellemy, s použitím středověkých hradeb na východě a na jihu. Fasády další přestavby pochází z II. pol. 17.st. Koncem tohoto století byla též postavena zámecká kaple sv. Kříže (1680-90) na místě obranné věže se síťovou klenbou a bohatými štuky.
Na druhém, trojúhelném předhradí se nachází malá budova s půlválcovou flankovací věží. Z předhradí vede malá branka k tzv. „Řetězové věži“, postavené opodál na příkré skále zhruba 25 až 30 m nad vodou.
Dole u vody, na břehu Dunaje, občas plně vyčnívá skála zvaná „Ketterstein“("Zámková skála"). V současnosti je pod vzdutou vodní hladinou přehrady vybetonované v r. 1963. Původně sloužila k upevnění řetězu, který uzavíral vodní cestu.
V okolí se nachází hrad  Oberwallsee

 hrad Marsbach

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Oberwallsee