Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


OBERWALLSEE    
pěkná zřícenina kruhového hradu

 

Založení hradu je přesně známo.V r. 1364 povoluje vévoda Rudolf IV. stavbu hradu svému hejtmanu Eberhardovi von Wallsee. Již r. 1386 je v hradním areálu vystavěna kaple sv. Pankráce. Po vymření pánů von Wallsee, zde od r. 1486 zde sídlili příslušníci rodu von Schaunbergerové, kteří vymírají v r, 1559. Tím hrad jako odúmrť přechází na panovníka.
Jako takový jej získává svobodný pán von Grünpüchel, který je vystřídán Pankrazem Schmiedtauerem, kterému bylo zboží zkonfiskováno na začátku třicetileté války pro jeho protestantské vyznání.
V letech 1625 až 1717 zde sídlili příslušníci rodu von Eggenberg, mimo jiné také vévodové na českém Krumlově. Po r. 1717 byli vystřídáni rodem von Stahremberg. Ti nechali nepoužívané sídlo zpustnout. Hrad byl ještě r. 1674 zcela obydlený a zachovaný.

Z kdysi významného hradu se nám zachovaly pouze zbytky. Výrazným zbytkem je silná hradba z lomového kamene, jenž má nároží armováno žulovými kvádry. Zastavěná plocha činí cca 4 300 m2, přičemž plocha horního hradu je pouze 1 440 m2.
Půdorys hradu je znatelný, a tudíž si návštěvník může udělat alespoň hrubou představu o jeho zaniklé slávě a mohutnosti. Ke spatřeni jsou již zmiňované zbytky obvodové hradby, paláce a hradní kaple.
Původní přístup vedl od severu přes dřevený most do pozdně gotické brány.
V okolí se nachází hrad  Neuhaus

 hrad Neuhaus

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Piberstein