Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


PIBERSTEIN    
jeden z nejpevnějších hradů v zemi

Prvními držiteli byli ministeriálové rodu von Waxenberg, jmenovitě "Ruger und Ottacher dy Piber von Biberstain", kteří jsou připomínáni již r. 1285.

V r. 1350 přechází hrad se svolením vévody Albrechta II. na příslušníky rodu von Haderer, ale vlastnické vztahy nejsou zcela známy. Po smrti posledního mužského příslušníka rodu Jošta, přechází hrad r. 1407 na vévodu Leopolda IV.
Následuje rychlé střídání majitelů a v r. 1428 kupují hrad páni von Schallenburg, kteří jej dr­želi lénem až do r. 1675
V r. 1427 byl hrad neúspěšně dobýván husity. proto se není co divit, že je k r. 1594 je uváděn jako jeden z nejpev­nějších hradů v zemi. Proto byl také v r. 1620 celý znovu renesančně přestavěn. Po třicetileté válce získávají r.1675 hrad hrabata von Seelau

Hrad složí k obytným účelům současného nájemce. Po II. válce byly zahájeny konzervační a záchranné práce. Od r. 1977 slouží rytířský sál ke kulturním účelům

Jedná se o významný hrad na skalní homoli s gotickým jádrem. Vnitřní nádvoří na jihozápadní a severozápadní straně je podepřeno arkádový ochoz s toskánskými sloupy a se sgrafity z r. 1620.
Obvodová hradba se čtyřmi třičtvrkruhovými věžemi areál uzavírá. Z této hradby vystupuje věžová brána se stanovou střechou.
V okolí se nachází hrad  Waxenberg

 hrad Oberwallsee

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Rannariedl