Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


REICHENAU  
původně románský hrad pasovských biskupů, renesančně přestavěný (česká Okoř)

Již z r. 1209 pochází predikát na jakéhosi "Salmanuse de Richenowe", snad ministeriála pasovského biskup­stvírodu von Marschall, jimž hrad patřil s krátkou přestávkou od II. pol. 14. st. Poté se zde vystřídali postupně páni von Walsee a von Stein (konec 16. st.)  Po celou dobu byl hrad až do roku 1569 pasovským lénem.
Mezi dalšími majiteli lze jmenovat rod von Röttlů, freistadtských měštanů a od r. 1630 patřil pánům von Stahremberg.
Dnes o hrad pečuje místní spolek „nadšenců“, který od r. 1955 hrad opravuje, pořádá zde koncerty a lidové zábavy.

Hrad tvoří malá zřícenina na vrchu kopce, obklopená valem a příkopem
Jádro dnešní stavby pochází z počátku 16. st. Původní vstup vedl na jižní straně areálu věží se stanovou střechou na nádvoří, které jest ze tří stran uzavřené obytnými křídly. V severním křidle pak stojí gotická hranolová, schodišťová věž s arkýřem. Zde se nachází zbytky freskové výmalby s erby a figurálními výjevy.
Čtvercová, ze žuly tesaná kašna pochází z r. 1762. V severovýchodním rohu byla umístěná hradní kaple, dnes se zřícenými dvěma poli křížové, žebrové klenby. Její východní strana se zřítila do příkopu r. 1964.
Před mostem stojící stavení, v němž po zvýšeni o jedno patro, byla myslivna. Původně slou­žilo jako vězení zemského soudu.
V okolí se nachází zámeček Brunnwald

 hrad Rannariedl

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Rotteneg