Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


ROTTENEG  
zřícenina malého hradu

R. 1285 jsou v listinách jako svědci písemně uvedeni jakýsi"Chunrat a Sighart Biber von Roteneck". Čtyři roky na to je poprvé písemně uveden i hrad. V držení rodu von Rottenegger, příbuzenské linie rodu von Piberstein, zůstává panství až do r. 1370, kdy rod vymírá.

Poté hrad přechází v II. pol. 14. st. na rod pánů von Wallsee. Ti ale také záhy vymírají a panství se stává zemským lénem. Následuje období častých změn majitelů.

Od r. 1489 zde sídlili příslušníci rodu von Neundlinger, následovali von Kuenast (1586), dále pak od r. 1587 von Wartburg a v poslední fázi pokračují od r.1606 von Schmidtaer.
Nakonec v r. 1712 panství kupuje hrabě Tomáš Gundaker von Starhemberg, který jej spojuje se sousedním panstvím Eschelberg a nechává Rottenegg odtud spravovat.
Hrad ještě r. 1674 stál a byl popisován jako v dobrém stavu. Poté byl opuštěn a přenechán zkáze.
V současnosti je hradní zřícenina v soukromých rukou.

Malá zřícenina hradu se nachází nad soutokem říček Malý a Velký Rodl, nad obcí Sankt Gotthard. Rottenegg byl malý hrad o půdorysném rozměru pouhých 36 x 40 m.

Na jihozápadní straně dispozice stojí za povšimnutí třípodlažní, dvouprostorová hlavní budova (palác), která obsahuje zbytky štukové výzdoby a fresek. Z věže, hospodářských budov a hradeb jsou dodnes bohužel zachovány pouhé zbytky zdiva.
Dobře dochovaná je pouze brána v severovýchodní části areálu a slouží dnes k obytným účelům.
V okolí se nachází hrad Eschelberg a Lichtenhag

 hrad Rannariedl

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Sprinzenstein