Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


SPRINZENSTEIN    
románský hrad renesančně přestavěný na zámek

Hrad je prvně připomínán již r. 1253 v souvislosti s tehdejším majitelem Sybotem de Sprinzensteyn. Druhá zmínka v listinách jmenuje v r. 1281 Pilgrima de Falkenstein. Od téhož roku hrad a panství patřilo z poloviny pasovským biskupům a z polo­viny bylo zemským lénem.
Z dalších držitelů tohoto objektu jsou známý příslušníci rodu von Tannberg, von Marsbach, von Praun, a k r. 1528 je zde uváděn jako majitel věhlasný lékař Paul Riccio.V r. 1583 zámek vyhořel, což pravděpodobně uspíšilo následnou renesanční přes­tavbu, přerušenou selskými válkami v letech 1590-1598.
Dnešním majitelem je dr. Hieronymus Spanocchi, pocházející z italského rodu ze Sienny. Veřejnosti je normálně nepřístupný.

Sprinzenstein je vícekrát přestavený hrad na skále nad údolím řeky Klein Mühl.
Ze středověkého hradu zůstalo dodnes zachováno velmi málo. Nejstarší dnes známé stavební části jsou z pol. 16.st., z doby renesanční přestavby. Severovýchodní křídlo obsahuje dvě nárožní věže, které při pohledu na dnešní zámek připomínají jeho původní účel.
Vstupní brána pochází z r. 1607 a ponechala si renesanční charakter. Zato mohutná vstupní věž s klenbou se štukovými žebry byla vystavěna na počátku 17. st. a vykazuje již prvky baroka.
Obytný trakt obsahuje nádvorní trojpatrové arkády. V hlavním křídle se nachází další hranolová schodišťová věž. Zámecká kaple Panny Marie je vybavena oltářem z r. 1631.
Na hradě se dosud nachází částečně zachované vnitřní zařízení, rodinný zámecký archiv a malá knihovna s dobovou literaturou.
V okolí se nachází hrad Tannberg a nedaleko město Rohrbach

 hrad Rotteneg

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Tannberg