Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


TANNBERG  
zřícenina malého hradu "loupeživých" rytířů

Již r. 1180 je prvně připomínán jakýsi "Walther de Tannenberch", pasovský ministeriál. Před r. 1281 odsud Konrád von Tannberg spolu se svým švagrem z nedalekého hradu Rannariedl znepokojovali a napadali celé okolí. Proto v r. 1289 oba hrady oblehl a nechal dobýt vévoda Albrecht I. Rakouský.
R. 1305 byl hrad v držení rakouského vévody Rudolfa III. Po vymření rodu von Tannberg (1356) přešlo panství na pasovské biskupství, které sem dosazovalo své purkrabí a správce. Jako poslední z nich je zde připomínán r. 1528 Wolf Herleinsperger.
V r. 1538 byl hrad spojen s panstvím Marsbach a poté ztratil svůj význam. Nakonec byl opuštěn a postupem času se změnil ve zříceninu.

Hrad dnes představují  sporé zbytky budov a hradeb v dominantní poloze nad pravým břehem řeky Klein Mühl. Z horního hradu se zachovaly pouze zbytky obvodové a nádvorní hradby, protože hrad sloužil po staletí jako „kamenolom“ okolnímu obyvatelstvu
Na dolním hradě, mimo jiné přestavěném k obytným účelům, se zachovala pouze gotická kamenná ostění oken a dveří.
V okolí se nachází hrady Sprinzenstein a Falkenstein

 hrad Sprinzenstein

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Waxenberg