Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


WAXENBERG   

Románský hrad, gotický hrad a barokní zámek v jednom místě

Pod názvem Waxenberg se ukrývájí dva hrady a jeden zámek. První hrad, jehož zbytky dosud existují, byl postaven někdy kolem r. 1110 u Stammeringu, 4 km jihozápadně od osady Buchholz, příslušníkem významného rodu Wilhering-Waxenberger, jmenovitě Cholem de Wassinberch. Hrad je poprvé připomínán ale až r. 1212.

Jejich nástupci, rod von Griesbacher, používali od r. 1150 již přídomku von Waxenberg. Od nich kupuje panství r. 1220 vévoda Leopold Oto von Schleunz. Po vymření významného rodu von Babenberg zde sídlil Wernhard von Schallenberg (1246). R. 1291 získal panství vévoda Albrecht. Od té doby zůstává v majetku zemského knížete. Na konci 13. st. došlo z neznámých důvodů k opuštění starého hradu a výstavbě nového na dnešním místě.

Již r. 1306 je dán do zástavy rodu von Wallsäern a v jejich užívání zůstává až do r. 1435. Po jejich odchodu nastává období častých změn majitelů, např. příslušníci von Schallenberg, von Traun, von Rabenhaupt, nebo von Gera. Posledně jmenovaní získali panství do zástavy r. 1553. R 1554 je Waxenberg zapsán do seznamu obrany schopných hradů v době tureckého nebezpečí. R. 1614 prodává panství císař Christophu von Gera do svobodného vlastnictví.
Páni von Gera prodávají své panství již r. 1644 Konrádu Balthasaru von Starhemberg. Ve vlastnictví této rodiny zůstává panství dodnes. V r. 1756 byl hrad zapálen bleskem a vyhořel, od té doby nastala zkáza hradu a život se přesunul do nově postaveného zámku na úpatí hradního vrchu. Konzervační práce byly provedeny na hradě v 50.letech minulého století.

Na vrcholu kuželového zalesněného kopce stojí hradní zřícenina. Dominantou hradu je mohutná, 22 m vysoká válcová věž pocházející z 15. st. Z vrcholu věže je kruhový daleký výhled. K ní z jihu přiléhají zbytky obytné budovy. Severně stojí osamocená, silná, nepravidelná čtyřpodlažní bateriová věž s klíčovými střílnami.
Opodál byl vystavěn na počátku 17. st. raně barokní zámek, přestavěný v r.1756, na podkovovitém půdoryse. Barokní kaple se nachází ve východním křídle zámku, v níž se zachovala fresková výzdoba. Kašna pochází ze v 17. st.
V okolí se nachází hrad Piberstein

 hrad Tannberg

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Weinberg