Rakousko

Kraj  Horní  Rakousko - HRADY


WILDBERG    
zachovalý mohutný gotický hrad brgfritového typu, svého času vězení krále Václava IV.

Hrad založili Haunspergové ve 12. st. R.1198 přešel z Gottschalka von Haunsperg-Wildberg na jeho zetě Gundakara von Steyr, praotce pozdejších knížat Stahrembergů. Wildberg byl jejich nejstarším sídlem v Horních Rakousích. Na hradě měli své purkrabí.
Sem byl 5.7. 1394 z Krumlova převezen českou šlechtou zajatý král Václav IV. a odtud byl na nátlak německých knížat a braniborských markrabí propuštěn na svobodu.
V polovině 16. st. byla postavena mezi hradem a věží renesanční budova s arkádovým ochozem. Ještě r. 1594 byl počítán k obranyschopným hradům, avšak r. 1654 vyhořel. Škody byly brzy opraveny.
V letech 1664-1665 byl postaven na místě bývalého předhradí nový zámek. Na počátku 20. st. se zřítila střecha paláce a zkáza rychle pokračovala.
R. 1965 pronajal stahrembergský lesní úřad hrad vlasteneckému spolku, který r. 1967 zastřešil věž a provedl v 70-tých letech zajišťovací práce. Od r. 1984 zde pořádá kulturní spolek Wildberg výstavy, přednášky, koncerty a divadelní představení v nádvoří a v rytířském sále.

Zbytkem hradu je dnes volně stojící, 27 m vysoká okrouhlá věž s cimbuřím, se zdmi 3,45 m tloušťky s plochou kuželovou střechou, zbytky obvodové hradby a obvodových zdí gotického paláce.
Níže položený trojkřídlý zámek na lichoběžném půdoryse, s podlouhlým nádvořím s arkádami obsahuje části středověké stavby z 15. st.  Vstup od severu velkou gotickou bránou.
Nejblíže se nachází hrad Lobenstein

 hrad Weinberg

zpět na mapu okresu Mühlviertel

hrad Brunnwald