Wallis


Zenden Conthey - HRADY

     

zpět na mapu Wallisu stránky hradu Comtes   stránky hradu správce de la Tour stránky věže Lombardas stránky hradu Crest  stránky hradu Brignon

Brignon  (Nendaz)

   

Comtes   (Conthey)

   
 

 viztum de la Tour (Conthey)

   

věž Lombardas  (Conthey)

   

Crest  (Ardon)

 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


BRIGNON      
zaniklý "zahradní" hrad
lokace : 46º11´17´´ /  7º19´22´´

znak okresu Nendaz

    

Údolí Nendaz bylo osídleno již v neolitu, poté osídlují zdejší území Římané. První písemná zmínka pochází z r. 985. Od 12. stol patřilo údolí s vesnicemi pánům z Conthey, závislých na savojských hrabatech. Později bylo odvádění dávek rozděleno mezi biskupa ze Sionu, patřící k opatství sv. Mořice a Savojsko. To vedlo samozřejmě k neustálým sporům. Zřejmě proto zde byl vystavěn mezi lety 1259 až 1260 hlavním stavitelem savojských hrabat Petrem Meinierem hrad Brignon na podporu savojských argumentů a kontrolu výše uvedeného údolí.
Doba jeho trvání však nebyla dlouhá, neboť již v r. 1266 byl obležen biskupskými vojsky, následně dobyt a natolik poničen, že již nebyl znovu vybudován. Byl tedy opuštěn a ponechán zkáze. Spory tím však ukončeny nebyly, protože až v r. 1347 savojský hrabě Amádeus VI. uznal Nendaz nějaké výsady a vlastní správu zisků z dávek.
Bitva u La Planta (r. 1475) měla za následek připojení Nendaz k Hornímu Vallisu na dobu více jak 300 let. V této relativně poklidné době nechalo společenství obcím vlastní pravomoce. Nepokoje přineslo do oblasti až revoluční období napoleonských válek, poté ztratilo území svou samostatnost a připojilo se r.1815 ke Švýcarské konfederaci.

Ruina hradu Brignon se nachází jihozápadně od obce na skalní vyvýšenině nad „Printse“ uzávěrou. Do dnešní doby se z hradu zachovaly nepatrné zbytky zdí válcové věže (bergfritu) a základy soustředné obvodové hradby. Po vnější hradbě jsou bohužel již patrné jen stopy v terénu. Prostor hradu je v soukromých rukou a je obhospodařován jako okrasná zahrada. Vnitřní průměr bergfritu je 3,6 m. Tloušťka zdiva v základně je 3,3 m. Vnější průměr bergfritu je 10,2 m.
Přes údolí nalezneme památky v městě Conthey a další v zendenu (kraji) Martigny nebo Sion (Sitten)

kraj Brig

zpět na mapu Wallisu

kraj Entremont