Wallis


Zenden Hérens - HRADY

     

zpět na mapu Wallis stránky hradu Ayent stránky hradu Tavelli

   

Ayent

Tavelli  (Vex)

   
 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


AYENT        
nepatrné zbytky hradu a přilehlé vsi
lokace : 46º16´24´´ /  7º24´52´´

znak města Ayent

Pojmenování "Ayent" je starobylé. První písemná zmínka pochází již z r. 1052, kde je uvedeno jméno zástupce dominikálu (Agent) a potvrzena stavba hradu. Kraj Ayent mezi 11. a 13. stol. byl strategicky významnou oblastí, neboť jeho obchodování s Bernem slušně vynášelo. Ve 12. stol. je ve spisech uveden již současný název: Aient, Aent a Ayens.
Na vrchu zvaném "Mont Château" se kdysi tyčila pevnost, kterou nechali vystavět páni d'Ayent a po dobu 3 století byla jejich sídlem. V průběhu 12. stol. došlo k dělení majetku dominikálu na dvě části : jedna se stala majetkem savojských hrabat (Aymon de la Tour), ta druhá poté byla vlastnictvím biskupství. Tím začalo docházet k neustálým sporům mezi oběma vlastníky, které nejvíce postihlo prostý lid. Ten se vzbouřil a poničil většinu hradů středního Valais.
Mezi lety 1376 až 1798 patřil hrad biskupům ze Sionu, kteří jej nechali ve správě svým věrným kastelánům. V tomto území dominikálu vystavěný hrad chránil důležitý přechod skrz průsmyk z Rawil, který i přes neustálé opravy a vylepšení cesty pro mezkaře byl v 19. stol. pomalu opuštěn.
Podhradní městečko uvedené již v r. 1257 spadalo v průběhu celého středověku s dalšími 3 vesnicemi (Luca, Botyre a Arbaz ) pod společnou náboženskou obec. Arbaz se oddělil od Ayent v r. 1877 a stal se samostatnou obcí, zatímco ves Blignou byla připojena k Ayent r. 1875.
Do dnešní doby se ze vsi bohužel zachovalo již jen několik základů zdí, protože téměř všechny kameny byly sbírány místními obyvateli na výstavbu svých domů a pro zídky zpevňující terasy s vinnou révou. Vinice s révou jsou stále v provozu a rodí kvalitní víno, výběr zvaný " Mont Château " tak připomíná již dávno zapomenutou historii.
V okolí se nachází památky v zendenu Sierre (Siders), nebo Sion (Sitten)

 okres Entremont

zpět na mapu Wallisu

okres Leuk (Loeche)