Wallis


Zenden Monthey  - HRADY

     

zpět na mapu Wallisu stránky tvrze Barberini stránky hradu Porte de Scex stránky hradu Chatillon

Barberini tvrz  (Vionnaz)

   

Porte de Scex  (Vouvry)

   

Châtillon  (Collombey)

   
   
 
 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


BARBERINI  tvrz   (Vionnaz)   
zachovalá tvrz
lokace : 46°18'34.93" /  6°53'59.38"

znak města Vionnaz

Z Vionnaz pochází walliský patricijský rod, jehož původní název byl von Nyvet. Barberini (někdy také Barbelin nebo Barberin) je odvozeno od samoty Barberine u Salvanu na jihozápadě. V kupní smlouvě ze 2.3. 1487 je poprvé uváděn Petr Nyvet alias Barberin. Přídomek Barbellin začal používat až další Petr (1587), zastávající funkci notáře ve Vionnaz. Jeho vnuk Petermann II. se pak natrvalo usadil se svou rodinou v Sionu za pontifikátu Urbana VIII. (1623 až 1644), rozeného Maffeo Barberini, čímž je vlastně nositelem tohoto slavného toskánského jména. Petermann II. je pak zaznamenán ještě v r. 1643 jako zemský správce Wallisu a v r. 1644 se svým synem Petermannem III. získal úřad purkrabího v Sionu. Poslední z nich zastával funkce v několika zemských úřadech. Tento rod se také často angažoval v cizích službách (1673 Francie, 1742 Sardinie).
Sňatkovou politikou byl příbuzensky spjatý s nejstaršími sionskými patricijskými rody. Díky tomu zasedal také ve sboru kanovníků (Martin 1670). Potomci z druhého manželství syna Petermana III., Jakuba Emmanuela, udržují tento rod při životě až do 20. stol. Syn Jakuba Emmanuela, František Emmanuel (1786), zastával dvakrát úřad starosty v Sionu (1760 až 1762, 1774 až 1776) a vedl budování nového kancléřského státu. Jeho syn, Josef Emmanuel (1733 až 1807), byl rovněž sionským starostou (1784 až 1786). Tento předseda sněmovny zemřel v r. 1788. Díky notářským, advokátním a dalším veřejným úřadům, přečkal rod bez úhony politické zvraty v letech 1830 až 1857. V r. 1815 se začal po sedmdesát let vytvářet nový švýcarský kanton Wallis. Od té doby jsou dějiny Vionnaz smíchány s ostatními obcemi tohoto kraje.
Ze středověku se nám ve Vionnaz zachovalo, přes všechny požáry, povodně, války, změny politiky a francouzskou revoluci, která přinesla nové myšlenky a novinky, poskrovnu starobylých staveb. Mezi ně patří hlavně kostel a věž (zvonice) a dnešní tvrz (zámek) rodu von Barberini.
Sídlo rodu Barberini ve Vionnaz bylo postaveno v r. 1613 a je zařazeno na seznamu významných historických staveb kraje. Je situováno pod kostelem a místními je nazýváno zámkem.

V r. 2001 vyměnil soukromý majitel objektu Gerald Raboud původní vstupní portál z r. 1613 za nový. Obec Vionnaz této úpravy na jednotném, architektonicky zachovalém objektu, velmi lituje a uložila majiteli respektovat ochranu a charakter památky. V nedávné době byla provedena celková rekonstrukce objektu a stavební průzkumu pod vedením Jeana Clauda Balleta a Patricka Elsiga. Obnovena byla i střecha, která je jedním z nejstarších prvků budovy.
Objekt tvrze je tvořen třípatrovou obytnou budovou na obdélném půdorysu, v jejíž delší severní straně je vsazena čtverhranná, štíhlá, pětipatrová věž, která čtvrtinou své hmoty vystupuje před palác. Zdivo tvrze je z lomového kamene. Nároží věže i obytné budovy je armováno z větších žulových a přitesaných kamenů. Současné omítky pochází z poslední obnovy a jsou hladké, bílé barvy. Zmiňovaný, výměnou znehodnocený portál nalezneme na jižní straně obytné budovy. Z původního portálu byla ponechána pouze horní vodorovná část s částečně čitelným vytesaným letopočtem.
Jižním směrem můžeme nalézt hrad Châtillon (klášter veřejně nepřístupný) a severně pak tvrz Porte de Scex.

 zenden Martigny 

zpět na mapu Wallisu

zenden Raron