Wallis


Zenden Raron západ a východ  - HRADY


GESTELENBURG  (Niedergesteln)  
ruina sídelního hradu rodu von Turn na skalním svažitém bradle nad vsí Niedergesteln
lokace : 46º18´48.38´´ /  7º46´59.10´´

znak města

znak města Niedergesteln

 

    

Název „Gestelen“ má základ v latinském výrazu „Castellum“, z čehož lze odvozovat existenci zdejšího, ranně středověkého opevnění.
Přesné datum a zakladatele hradu nelze s jistotou určit. Pravděpodobnými zakladateli hradu byli páni von Turn. V pol. 12. stol. je zde uváděn sezením Amadeus I. von Turn, umírající r. 1168 v biskupském úřadu v Sionu (Sitten), což jen podtrhuje mocenské postavení tohoto rodu. Rod rozšířil svou moc postupně až po Frutigtal, kde se na Felsenburgu u Kanderstegu pevně usadil. Kolem r. 1200 se rod rozštěpil na dvě linie, přičemž hlavní větev zůstala na Gestelenburgu a druhá méně významná část rodu, sídlila v Granges a ve 14. stol. vymírá.
V průběhu 13. a 14. stol. se páni von Turn zapletli do mocenských střetnutí mezi sionským biskupstvím a savojskými hrabaty. V té době provozovali bojechtivou politiku a byli účastníky několika ničivých střetnutí. V podstatě jim tehdy ani nic jiného nezbývalo, tak jako i jiným panským rodům, pokud chtěli přežít a udržet si svá práva a moc. R. 1294 se Petrovi von Turn podařilo sjednotit okolní významnou šlechtu proti sílícímu vlivu Savojska. Toto spojenectví se ale rozpadá po drtivé porážce v r. 1296 v bitvě na Seufzermatte u Leuku. Půl století na to dochází opět k rozporům tohoto rodu tentokrát se sionským biskupstvím. Vše se přiostřuje v r. 1350 zvolením jejich úhlavního nepřítele z rodu von Tavelli za biskupa. Nový biskup Witschard měl navíc silnou, politickou podporu hraběte Amadea VI. Savojského. Proto vojsko pánů von Turn se svými spojenci vyhlašuje biskupství zášť a r. 1352 pustoší Sion. Hrabě Amadeus si následně podrobil horské obce, které se svobodnými pány von Turn udržovaly přátelské vztahy. To vedlo k revoluci v politických svazcích. Protože nyní byl biskup spojencem Horního Wallisu, Antonín von Turn se spojil naopak se Savojskem. Po té dostávají události spád. V r. 1365 je zavražděna stoupenci biskupa Tavelliho hraběnka Isabella von Blandrate se svým synem, jenž příslušela k rodu von Turn. Z pomsty zničili páni von Turn vše co jim stálo v cestě na državách svých odpůrců a naopak tato strana činí podobně na majetcích rodu von Turn. V r. 1367 byl dokonce oblehnut i samotný Gestelenburg, který se však ubránil. Tato dlouholetá vyčerpávající válka a dluhy vedli nakonec příslušníky rodu von Turn k prodeji části svých panství a Antonína von Turn k podpisu mírové smlouvy r. 1370 ve sv. Mořici (nezaměňovat se sv. Mořicem v Graubündenu !). Osobní zášť znepřátelených stran tím ale nebyla odstraněna. Dne 8.8. 1375 dochází ke strašlivému skutku na hradě Setta (Soie), kdy je vetchý biskup brutálně zavražděn. Vražda spouští národní povstání proti Turnům a u sv. Leonarda dochází k bitvě. Vojsko Antonína podlehlo Wallisanům, načež byl opět obležen Gestelenburg. Antonín prchá raději až do Savojska, kde hraběti prodal svůj sídelní hrad Gestelenburg a Lötschental.
Savojští vše obratem prodávají Eduardu von Sion (rodem von Raron). Tím jsou tyto pevnosti uchráněny od zkázy a připadnou rodu von Raron. Časem však dochází k další rozmíšce biskupství a Wallisanů se Savojskem. Po dalším proti savojském povstání a Velkém schizmatu se savojské vojsko snaží  vynutit poslušnost Wallisu silou. Je však drtivě poraženo u Leuku.
Za podporu německého císaře Zikmunda Lucemburského ve vojenském tažení proti Milánu svými 700 muži v r. 1413, získal von Raron od něj všechny zemské biskupské statky a vládu ve Wallisu do dědičného držení. Brzy se ale počali formovat jejich závistivý nepřátelé do Psího spolku (1414). Tato aktivita podnítila další povstání a následný útěk Viléma V. von Raron na biskupský hrad Setta (Soie) u Sionu (Sittenu), kde byl vojenskou silou donucen k podepsání mírové smlouvy. R. 1415 je ale donucen zase k útěku a s vojenskou pomocí Bernu si vynutil částečné vrácení majetku. Svou moc se biskupům ze Sionu, respektive von Raron, již nikdy nepodaří plně rehabilitovat. V těchto bojích je zničen i Gestelenburg. Nakonec se v 15. stol. panství Lötschental a Niedergestelen dostává do majetku 7 walliských "Zendendes-Zemská rada" (Zenden nebo také Zehnden bylo a je ve Wallisu označení okresu). Hrady však již nebyly nikdy opraveny.
Rozsáhlá ruina je rozdělená na tři části. Zachovaly se zbytky předhradí, paláce a okrouhlého bergfritu. Přístupné je také hradní podzemí (krasového původu dotvořené lidskou rukou). Při úpatí ostrožny nalezneme raně gotický kostel s románskou věží. Přístup na hrad je ze strany městečka. Z vrcholu hradní zříceniny je pěkný pohled do kraje. Návštěva hradu je naprosto bezpečná (zpevněná cesta, betonem "opravené" zdivo, nerezové zábradlí a lávky, čidlem osvětlené podzemí...).
V okolí se nachází hrady Raron a "přes vodu" tvrz Turtig

 hrad Turtig

zpět na mapu Raronu

hrad Mancapan