Durynsko

Kraj Kyffhäuser - HRADY

aktualizace:11/2003 - Kyffhäusen, Rothenburg, Sachsenburg, Heldrungen

stránky vodního hradu Heldrungen stránky poutních hradů na Kyffhäusen stránky kultovního hradu Rothenburg stránky hradu Sachsenburg zpět na mapu Durynska mapa kraje
   

Kyffhäusen

Rothenburg

   

 

 

 

 

   

Heldrungen

Sachsenburg

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  zámek-hrad

 zámek-hrad ruina

  hrad   vodní hrad

  zřícenina


KYFFHÄUSEN 
Zříceniny "trojhradu" na dominantním hřebeni vrchoviny Kyffhäuser (jižní výběžek pohoří Harz)

dolní hrad

památník Barbarosa - prostřední hrad

pohled na horní hrad

Dolní hrad

Střední hrad (památník)

Horní hrad

Více zde klikni  (klikni brána)

Více zde klikni  (klikni brána)

Více zde klikni  (klikni brána)

Jak prokázal archeologický výzkum prováděný v r. 1934, na protáhlém vrcholu kopce se kdysi rozkládalo hradiště z  doby železné.
Hrad musel být vystavěn nejpozději do 10. století a to k obraně falce Tilleda, která se nachází nedaleko odsud, dnes již jako muzeum v přírodě.
Z doby bojů o investituru se zachovalo celkem hodně dokumentů, hrad však v nich není jmenován, i když jistě již v té době existoval.
V době sporů mezi králem Jindřichem V. a saským vévodou Lotharem, byl hrad "Cuffese" v r. 1118 vévodou dobyt ztečí. Protože hrad a okolní říšské země hrály u rodu Štaufů velmi významnou roli, bylo proto započato před r. 1150 s výstavbou jednoho z největších německých hradních komplexů. Za císaře Konráda (1138-52) byli již na hradě jmenováni říšští ministeriálové.
Ke smíření mezi králem Jindřichem VI. a Jindřichem "Lvem" (bavorský a saský vévoda) došlo právě pod hradem Kyffhäusen nedaleko falce Tilleda, což vypovídá o velkém významu toto území. Po smrti krále však tento význam upadá.
K r. 1222 jsou v písemných pramenech uváděni páni von Mildenstein jakožto říšští ministeriálové.
Od r. 1290 jsou jmenováni králem, Rudolfem Habsburským, hrabata z Beichlingenu do funkce purkrabích na Kyffhäusenu.
V průběhu 14. až 15. st. hrad často měnil majitele, kteří o údržbu hradu nejevili zájem. Nakonec byl zcela opuštěn. V r. 1435 byl již tak zpustlý že byl nazýván "pustým zámkem". Pouze kaple dolního hradu sloužila ještě dlouhý čas jako poutní místo.
Dnes je v prostoru středního hradu vystavěn ohromný památník císaře Barbarossy. Místo je hojně navštěvováno turisty a i přes namáhavý výstup zde není nouze o velmi staré návštěvníky. Prostě, kdo nebyl na Kyffhäusenu, "nenavštívil" Německo a pro Němce je toto místo stejného významu jako pro muslimy Mekka.
V okolí se nachází hrady Rothenburg, Ichstedt a v sousedním Sasku-Anhaltsku další hrady v pohoří Harz


 kraj Nordhausen

zpět na mapu Durynska

kraj Unstrut-Hainich