Sasko

Kraj Dresden - HRADY

kraj Dresden (Dráždˇany)

stránky hradu Gossdorf stránky hradu Dohna stránky hradu Bärenstein zpět na mapu Saska stránky hradu Hohnstein stránky hradu Königstein stránky hradu Lauenstein stránky hradu Kuckuckstein stránky hradu Raten stránky hradu Zehista stránky hradu Sonnenstein stránky hradu Stolpen stránky hradu Nossen

Bärenstein  

 

 

Dohna  

 

 

   

Gossdorf  (Schwarzberg) 

   

 

 

   

Hohnstein  

   

 

 

   

Königstein  

   

 

 

   

Kuckuckstein  

   

 

 

   

Lauenstein  

   

 

     

Nossen  

   

 

 

   

Altrathen  

   

 

 

   

Sonnenstein (Pirna)  

   

 

 

   

Stolpen  

   

 

 

   

Zehista  

   

 

     
       

  zámek-hrad

 zámek-hrad ruina

  hrad

  vodní hrad

  ruina


BÄRENSTEIN   
"Důlní hrad"
 

 

 
Na jih od města Pirna, na silnici do Čech, se nalézá malá obec Bärenstein (Medvědí kámen) se svým mohutným bílým hradem nedaleko centra. Hrad, ve své dominantní poloze nad údolím Muglitztal, vděčí svému vzniku dolování cínu u Geisingbergu a pánům von Bernstein, kteří jej nechali vystavět.
 
První listinná zmínka pochází jiz z r. 1324. Počátky hradu lze ale patrně datovat již do období kolonizace podkrušnohoří někdy kolem r. 1200. Po krátké době byla se tento kraj stal zdrojem dalšího proudu kolonizace horních částí Krušných hor, zvláště po odkrytí bohatých rudných ložisek v těchto oblastech. Sídlem rodu von Bernstein byl hrad po dlouhých 300 let.
V průběhu dalších století se zde majitelé často střídali. Mezi jinými lze uvést například pány von Schönberg (1699-1711) pány von Holzendorf (1711-55), rodina von Bünau (1795-1816), jmenovitě hraběnku von Bünau (1795-1816). Až do vyvlastnění v r. 1945 patřilo sídlo rodině von Lüttichau.
Po r. 1945 byl využíván jako školící středisko a zotavovna NDPD. Od r. 1995 je hrad opět v soukromém vlastnictví.

Nejstarší částí zámku je patrně věž v jižním průčelí (15. st.) a k ní přiléhající tři nepravidelná křídla.
 
V okolí se nachází hrad Lauenstein

 kraj  Liepzig

zpět na mapu Saska

kraj Chemnitz