Polsko

Kraj  Wielkopolskie- HRADY

        oficiální stránky města Poznań stránky hradu Kolo
       
    Kolo
       
       
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  hrad  ruina

  ruina


KOLO  
zřícenina cihlového hradu západně od města, na nevelké přírodní vyvýšenině v údolí řeky Warty

znak města

Zřícenina cihlového hradu je zbudována na kamenných základech. Nachází se západně od města, na nevelké přírodní vyvýšenině v údolí řeky Warty, na jejím levém jižním břehu. Objekt stál samostatně, nebyl spojen s lokalizovaným městem Kazimíra Velikého z r. 1362. Založen byl na pravoúhlém půdorysu o výměře okolo 2000 m2. Na jižní straně stála hlavní mohutná věž, vysunutá před líc obvodové hradby. V dolní části je hranolová, nahoře válcová. Zboku, ve východní kurtině se nacházela brána. Nádvoří bylo zastavěno dřevěnými budovami, hradby byly zesíleny příkopy.
Hrad nechal vystavět určitě Kazimír Veliký, i když tento údaj potvrdil teprve Jan Dlugosz. Objekt byl předmětem výzkumu L.Pawlickiej – Nowak.
Objekt prožíval v 15. st. věk konjunktury, když ho navštěvovali králové jakož i shromažďovala se na sjezdech velkopolská šlechta. V 16. st. byl sídlem starostů, v druhé polovině tohoto století ztratil svůj význam a byl zničen v době švédského vpádu. Poté se již nikdy nevrátil do původní podoby.
V letech 1696 – 1763 byl ve vlastnictví řeholníků řádu sv. Bernarda, kteří ho začali rozebírat a na konci 18. st. se stal již otevřenou zříceninou. Rozebírání v průběhu 19. st. a také destruující vliv řeky Warty způsobily, že severovýchodní část hradu již zcela zanikla.
Po II. světové válce bylo provedeno částečné zajištění zdí, ale stav zříceniny je přesto špatný. Během výzkumů prováděných od r. 1976 byly odkryty části dosud neznámé věže nebo věžového domu. Byla postavena z pískovce na obdélném půdoryse o rozměrech 17 x 25 m, a umístěna západně od západní kurtiny. Podle nepotvrzených údajů to mohla být starší budova ještě z původního kazimírského hradu. Mohla být postavena ještě v době panování Vladislava Lokietka a k ní později přistavěn od východu celý hrad. V průběhu výzkumů byla odkryta také věž u brány a fragment východní branky, nebyly naopak nalezeny zbytky hlavního objektu.

 kraj  Lubuskie

zpět na mapu Polska

kraj Lodzkie