Graubünden


Okres Inn - HRADY


BRÜCKENTOR   (Scuol)   
středověké opevnění mostu
lokace :     46°47'36.05"S /  10°17'56.76"V

znak města  Scuol

                  

 

 

 

Most s vedle stojící věží byl postaven na skalnatém břehu řeky Inn. Branská věž starého opevnění mostu stojí na levém břehu řeky Inn. Jejím původním úkolem bylo chránit již neexistující středověký most přes Inn. Z něho se do současnosti bohužel nezachovaly žádné zbytky. Skrz portál brány vedla stará cesta údolím z města Ardez, přes Tarasp a dále skrz obec Scuol do S-charl. Věž nikdy neměla funkci celní stanice, pravděpodobně se starý celní dům nacházel v části zvané Scuol Sot. O době výstavby starého opevnění se dodnes badatelé neshodly, neboť v žádné středověké kronice není žádná zmínka. Je však pravděpodobné, že opevnění mostu vzniklo někdy na přelomu 15. a 16. století.
 
Vstupní portál brány je zakončen půlkruhovým obloukem, průjezd má valenou klenbu, vnitřní světlá šířka dosahuje 3,2 m, tloušťka zdí je pouze 0,5 metru. V horním patře věže se nalézá nevelká místnost strážného. Špalety oken jsou čtyřhranné, uprostřed průčelí je situována jedna střílna. V současné době je věž zakončena valbovou střechou vyrobenou z měděných falcovaných plechů. Zdivo bylo v některé z pozdějších úprav omítnuto a vyzdobeno sgrafity. Nároží jsou zvýrazněna malovaným dekorem „kvádrů“. V roce 1661 byl most i věž obnoveny. Nad branským portálem se dochoval znak Trojspolku a datace obnovy.
 
Trojspolek (Drei Bünde) byl nezávislý stát v oblasti dnešního kantonu Graubünden, který vznikl na přelomu 14. a 15, století a fungoval až do zhroucení starého režimu Švýcarska. Zdi nedaleko stojící středověké obytné věže byly v průběhu věku vestavěny do mladšího obytného domu, který stojí v části zvané Scuol Sot.
 
Nedaleko stojí donjon Tuor Scuol, v okolí se nachází hrad Tarasp.

 

 
 

zpět na mapu okresu Inn