Graubünden


Okres Inn - HRADY


TUOR DALS MORS  (Zernez)   
zachovalá obytná věž
lokace :   46°41'52.06"S  /  10° 5'48.20"V

znak městečka Zernez

                                  

 

Při jižním okraji osady Runatsch – Zernez, u parkoviště vedle muzea Národního parku na hlavní silnici, stojí hranolový donjon s původním vstupem, jehož spodní část pochází ze 13. stol.
Název věže odkazuje na rod Mor, který zde byl ve středověku usedlý. Nestarší známý zástupce tohoto rodu je Sicherius Mor ze Zernez písmem zaznamenaný v r. 1280. Další příslušník rodu je v dokumentech z r. 1311 uveden Konrád Mor výslovně jako "miles" (rytíř). Rod Mor náležel ve své době k nejvlivnějším rodům v Dolním Engadinu. Příslušníci rodu zastávali funkce soudců nebo od r. 1475 (purkrabí Josef Mor) až do 16. stol. purkrabích na hradě Tschanüff (Ramosch ). Zdejší majetek vlastnili jako biskupské léno z Churu. Svůj rodový hrad trvale obývali ještě v r. 1550, ale brzy po tomto datu jej opustili a byl zanechán svému osudu. V 17. stol. získala rozpadající se věž obec Zernez a přestavěla ji na pokladnici, muniční sklad a archiv. Příležitostně byla také využívána jako vězení. V 19. stol. byla prodána do soukromých rukou. Tento stav přetrvává dodnes a věž je veřejnosti nepřístupná. Slouží jako obytná budova.
Věž, z nepravidelně narovnaného lomového kamene, byla pravděpodobně ještě obklopena obvodovou hradbou, jejíž zbytek je dnes spojen s jejím jedním nárožím. Horní část již nespadá do doby výstavby a je zřejmě dozděna až v 17. stol. To platí i pro okenní otvory. Tehdy byly do sklepení a přízemí vestavěny také klenby. Kromě toho původní základy donjonu jsou dnes skryty hluboko pod dnešní úrovní terénu, který byl postupně za dlouhá staletí navezen. Restaurována byla v r. 1961 a znovu přestavěna v r. 1987.
Přímo v městečku Zernez stojí hrad Wildenberg a na jeho východním okraji se zachovala uzávěra údolí zvaná La Serra.  

 

 
 

zpět na mapu okresu Inn