Graubünden


Okres Inn - HRADY


PEVNOST ROHAN   (Susch)   
zachovalé opevnění z Třicetileté války
lokace :    46°44'54.47"S /  10° 5'0.93"V

znak městečka Susch

                                  

zdroj : internet

 

Podle německých textů se jedná o zříceninu hradu Rohan, která je pro změnu v italských popisech nazývaná pevností. Opevnění leží východně nad obcí Susch v oblasti Engadin. Zbytky opevnění stojí na skalním návrší zvaném Chaschinas vysoko nad obcí v nadmořské výšce kolem 1553 metrů. Jedná se o nejjižnější ze 3 kopců, které se vypínají nad obcí Such.

Opevnění bylo vybudováno na rozkaz francouzského vévody Jindřicha II. z Rohanu v r. 1635, v průběhu Třicetileté války. Bylo vybudováno za bojů, které vrcholily při povstání Spolku (Bünd). Rohan byl vyslán králem Ludvíkem XIII. do Graubündenu, aby získal zpět dobytou oblast Veltlin, opevnění mělo sloužit jako zajištění týlu proti vojskům Španělska a Rakouska. Mezi 19. až 27. květnem 1635 hejtman Borel de la Roque - Serviere a Jiří Jenatsch dali vystavět bolverk, který mohl sloužit jako provizorní předsunuté opevnění pro "Fortezzu". Kamenná pevnost musela být vystavěna krátce poté. Když Jenatsch za zády Rohana uzavřel příměří s Rakouskem, Španělskem a Francouzi, byly r. 1637 donuceni k odchodu a pevnostní dispozice se stala zbytečnou. Po ukončení nepřátelství a bojů bylo opevnění opuštěno a teprve mezi lety 1987 až 1991 byla stavba zakonzervována.
Zda na návrší již dříve stálo nějaké středověké opevnění není jasné, jeho eventuální zbytky byly při stavbě opevnění v r. 1635 zbourány. Starší osídlení prokázal archeologický průzkum areálu, který zjistil, že již v době bronzové byla oblast osídlena. Na jihovýchodní skalní terase, nedaleko od opevnění je prokázáno, že stálo osídlení s obranyschopnými prvky. Ale i v době středověku byl výrazný pahorek zřejmě obydlen. V dokumentu datovaném k r. 1578 je jmenován přísedící soudu ve Steinsbergu a Chaschinas, jehož rodový hrad Cazins stál u Susch. Bez dalších vykopávek nelze stopy po této dispozici však již více doložit.
U Rohanu se jedná terénu přizpůsobenou variantu raně novověké hvězdicovité pevnosti. Že musela být rychle vystavěna, ukazuje použití nekvalitního zdiva z většinou drobných, špatně opracovaných kamenů. Původní výška zdí hvězdicovité pevnostní dispozice se místy ještě zachovala a kolísá mezi 2,5 až 5 metry. Obvodová zeď má tloušťku mezi 0,5 a 1,5 metry. Střílny se trychtýřovitě otevírají jak ven, tak dovnitř. Těsně pod korunou zdí probíhal dřevěný hradební ochoz, jehož vodorovné nosné trámy jsou ještě z velké části zachovány. Na vnější straně zdí byly kvůli zvýšení obranyschopnosti zazděny četné šikmé a nahoru namířené dřevěné zašpičatělé kůly, které značně ztěžovaly přiložení žebříku při útoku. V jihozápadním rohu dispozice stojí dosud dvoupatrová válcová věž se sklepní místností, na jejíž plošině mohlo pravděpodobně stát dělo.
Celá dispozice je ohrazena dvěma hradbami, které rozdělují areál na téměř 2 stejně veliké části. V západní hradbě je proražena jednoduchá kulisová brána, která je chráněna východním bokem bastionu. Hlavní brána do pevnosti je situována v jihovýchodní boční zdi špičatého bastionu. Malá obytná budova vystavěná na pravidelném čtvercovém půdorysu, která byla vystavěna v době 30-leté války, byla v průběhu II. sv. války zničena moderní dělostřeleckou technikou a později rozebrána do základů.
Zaparkovat je možné v centru obce, odtud přejít dolní most přes řeku Inn, hned poté se dát vpravo značenou pěší cestou nahoru k opevnění, jenž trvá cca 15 minut.
Přímo pod kopcem v obci Susch stojí věž Plantaturm a Tuor Praschun

 

 
 

zpět na mapu okresu Inn