Graubünden


Okres Inn - HRADY


LA SERRA   (Zernez)  
zachovalá věž údolní uzávěry
lokace :   46°41'52.15"S / 10° 6'33.39"V

znak městečka Zernez

                                  

původní půdorys před výstavbou betonového náspu     současný stav

 

 

 
V oblasti Engadinu, nad obcí Zernez, se nachází zbytky uzávěry údolí zvané místně La Serra. Zřícenina se nachází jihovýchodním směrem od obce, přímo vedle hlavní silnice vedoucí do horského průsmyku. Název uzávěry pochází z italského slova serrare, což znamená uzavřít nebo zamknout. Uzávěra údolí sloužila k obraně proti nepřátelům, kteří sem z jihu přes průsmyk Ofen chtěli proniknout do oblasti Engadinu.

Z doby vzniku opevnění se nezachovaly do současnosti  jakékoliv dokumenty. Švýcarští hradní badatelé datují vznik uzávěry do období 13. nebo 14. stol., možná však došlo k vybudování až během Švábské války, kolem r. 1495. La Serra téměř s jistotou nemohla sloužit jako obytná věž, ale v době války se mohla stát krátkodobým obydlím pro strážní mužstvo. Jedna zpráva z doby vlády císaře Maxmiliána ukazuje, že během Švábské války došlo k jejímu poškození v r. 1499. V dokumentu se výslovně uvádí: rakouské vojsko mělo "clausen zu Zernetz und Scharl in grunnd abprochen". Kolem r. 1570 popsal švýcarský letopisec Oldřich Campell La Serru jako starou a opuštěnou stavbu. Původní dispozice byla během tzv. Bündner Wirren (vzpoura Spolku) kolem r. 1624 obnovena, když sem do Engadinu byl přemístěn pluk ze Schauensteinu. Potom však byla opuštěna, chátrala a pomalu se rozpadala. Při stavbě nové silnice do horského průsmyku a díky dobývání kyzu, byly ve 20. stol. části opevnění zničeny. Mezi lety 1996 až 1998 byla věž zajištěna a došlo k nové výstavbě střechy.
 
Z původní 130 metrů dlouhé hradební zdi, která se táhne od řeky Spöl nahoru ke skalnímu úbočí, existují dosud jen jednotlivé zbytky zdí. Přesné umístění brány se nedá dnes již určit. Do současnosti zachovaná hranolová věž stála přímo u staré cesty do průsmyku a měla proti nepřátelům otočené průčelí - k silnici, na každém poschodí jsou umístěny tři klíčové střílny. Severně k věži přiléhající zbytky zdi pocházejí pravděpodobně z jedné pozdější „krajníce“ stanice. Původní hradba uzávěry a přilehlé hosp. budovy byla na severní straně zničena výstavbou nové komunikace do průsmyku a pozdější betonovou opěrnou zdím pro moderní silnici.
V městečku Zernez stojí hrad Wildenberg a věž Mors. Nedaleko nad městysem Susch se nachází zbytky pevnosti Rohan.

 

 
 

zpět na mapu okresu Inn