Graubünden


Okres Inn - HRADY


LA TUOR  (Scuol)    
zbytek obytného donjonu jako součást obytné budovy
lokace :    46°47'42.84"S /  10°18'3.61"V

znak města Scuol

                                  

 

 

Založením nedalekého kláštera Eberhardem z Taraspu v r. 1095 dosvědčuje, že obec Scuol patřila ve vrcholném středověku k nejdůležitějším sídlům v Dolním Engadinu. Přestože zachovalé písemnosti neukazují na místní usedlou šlechtu, středověké kamenné zdivo v obci Scuol nám toto však dokazuje.
Nejlépe zachovaným zbytkem na působení šlechtických stavitelů je právě věž (Tuor – rétorománsky věž) v jižní části obce Sot, jenž je součástí domu č. p. 26 (150 m od kostela sv. Jiří západním směrem). Kdo věž postavil a zde pak sídlil, není z žádných písemných zdrojů známo. Jako stavitelé přidají v úvahu tři rody. Zámožná rodina Mor, ze Zuoz v Horním Engadinu pocházející rod Planta nebo rod Porta. Nejasné je také, zda byla věž zničena při Švábských válkách v r. 1499 a již tehdy při následné obnově přestavěna. Další zkáza části obce Sot proběhla za "spolkových“ nepokojů v r. 1622. Bezprostředně po tom byl však zbytek věže použit jako součást nového selského stavení, do jehož konstrukce byla začleněna i část její výbavy, jako dveřní otvory. Po zničení věže a následné obnově v první polovině 17. stol. byly ve více než 1 m tlustých zdech proraženy nové okenní otvory a změněna byla také konstrukční výška podlaží, která byla příčkou rozdělena na 2 části. Další rekonstrukce proběhla v 18. stol., což dokládá dřevem obložené zdivo, prkenné stropy a nad vstupem do jednoho pokoje na trámu vyřezaný letopočet 1753.
Třípatrový zbytek hranolové věže obdélníkového půdorysu je patrný nejlépe na severní straně domu (z malého vyvýšeného parkoviště), kde vyčnívá středověké zdivo a nároží armované tufovými kameny. Na tomto průčelí jsou také ještě patrné zbytky původní omítky ve stylu Pietra Rasa. Věž je stále obydlena a je v soukromých rukou. Veřejnosti je tudíž nepřístupná.
Na okraji obce Scuol stojí opevnění mostu Brückentor a nedaleko hrad Tarasp

 

 
 

zpět na mapu okresu Inn