Graubünden


Okres Inn - HRADY


TUOR VONZUN   (Ardez)   
zachovalý hranolový donjon městské tvrze
lokace :   46°46'28.85"S /  10°12'1.52"V

znak městečka Ardez

                                  

 

            

 

Obec Ardez se nachází v oblasti Unterengadin, na hlavní údolní silnici, na půl cesty mezi městečky Scuol a Lavin. Hranolová obytná věž stojí na jižním okraji vsi, v části obce Tuor.
Rytířských sídel mohlo v průběhu středověku stát v Ardezu více, je pravděpodobné, že 2 nebo 3 rodiny zde měly svá sídla. Ve starých soupisech majetků obce jsou totiž uvedeny tři věže – „Robers thurn“ a „Gebhârcz thurn“, jakož i pole vedle „Aschella thurn“. Nelze však dodnes s jistotou říci, která z nich byla později přejmenovaná na Vonzun. Předpokládá se, že k výstavbě věže mohlo dojít kolem pol. 13. stol., podle dendrochronologického datování použitých trámů bylo zjištěno, že byly pokáceny r. 1252. O prvním majiteli opevnění se může dnes jen spekulovat. V r. 1283 byl v listině uveden jako svědek Konrád z Ardezu, syn "Hainrici de Assella". Zda-li tato osoba ale má něco společného s Tuor Vonzun nebo s jinou obytnou věží v obci zůstává nejasné.
Prvním známým majitelem byla na konci středověku v Graubündenu mocná rodina z Planty, až později přešla do majetku rodu Vonzun, po němž dodnes nese své jméno. Na jedné závoře u dveří, situovaných ve východní stěně, jsou zachovány společně s letopočtem 1685 iniciály, které ukazují na tyto obě rodiny. Nejpozději v r. 1742 byla věž ale v držení obce Ardez. Nadále sloužila kromě jiného jako okresní vězení, armádě byla dokonce k dispozici ještě do r. 1970 jako lokální vězení. V lidové mluvě je věž z toho důvodu až do dneška nazývána také "Praschun" (vězení).  V dalších listinných pramenech byla také nazývaná „Tuor Vonzun“. Do současné doby, se věž pocházející ze 13. stol., zachovala ve velmi dobrém stavu.
Původně pětipodlažní věž byla vystavěna z opracovaného lomového kamene a valounů. Věž je jediným pozůstatkem původní středověké zástavby obce. Pravděpodobně ještě v průběhu 17. stol. byl vsazen dodnes ještě patrný arkýř kouřovodu v jižní stěně věže. Nejvyšší patro věže bylo částečně ubouráno, když bylo rozhodnuto stavbu zakončit novou pultovou střechou. Kdysi pětipodlažní věž je v současnosti zakončena jednoduchou stanovou střechou, dříve byla však ukončena pultovou střechou (až do začátku 20.stol.). V každém poschodí věže byla pouze jedna místnost vybavená okenními nikami se sedilemi.
Zboku věže byly pravděpodobně na přelomu 17. a 18.stol. dostavěny další obytné budovy, které jsou dodnes obydleny. Zajímavým detailem jižního průčelí je komínový arkýř. Věž je dnes v soukromém vlastnictví a tak je možné si ji prohlédnout pouze zvenku. Zaparkovat je možné přímo pod věží, u nádraží. Na dohled od věže stojí zřícenina hradu Steinsberg.
V městečku Ardez stojí hrad Steinsberg a v blízkém okolí stojí známý hrad Tarasp.

 

 
 

zpět na mapu okresu Inn