Bosna a Hercegovina


Kraj  Federace BiH  - HRADY


TRAVNIK    
zachovalé zbytky správního "dvojvěžového" hradu (UNESCO)

další foto hradu   (klikni brána)

Město Travnik je situováno v údolí zlatonosné řeky Lašvy, mezi horou Vlašić na severu a horou Vilenice na jihu, v nadmořské výšce 517 m a na 44°14" šířky a 17°40" délky. Řeka Lašva se na svém konci stéká s řekou Bosnou a její údolí bylo vždy přírodní cestou do východních částí Bosny. Město je také rodištěm spisovatele Ivo Andriće, oceněného Nobelovou cenou za román Na Drini cuprija.
Území bylo osídleno již za římské doby a zřejmě zde byl založen i některý z římských opevněných vojenských táborů. První slovanští kolonisté do oblasti Travniku dorazili kolem r. 500 n.l. Poprvé je toto údolí písemně zmiňováno v r. 1244. Tehdy maďarský král Béla IV. daroval jednomu ze svých dvořanů území kolem řeky Lašva. V době Bosenského království byl Travnik feudálním majetkem a již tehdy byl známý jako pevnost. Tato doba dala městu také jeho jméno.
První písemné zmínky o městu pochází ale až r. 1463. Za turecké nadvlády byl Travnik nazýván poutníky Evropským Istanbulem. Byl nejdůležitějším městem a vojenským bodem v centrální Bosně. Právě z tohoto místa se začínaly všechny turecké invaze na západ a sever. S Turky přišel nový rozkvět oblasti, jako cesty, obchod a vodní hospodářství, ale také náboženské školy, mešity a utrpení se zapomněním. V 16. stol. byla nově opevněna stará pevnost a vystavěno uvnitř vysokých hradeb „moderní“.město, které bylo na více něž 150 let sídlem vezíra - místodržitele tureckého sultána v Bosně, což přitahovalo neustále obchod, prosperitu a politický život.
Stari Grad
Hrad je jediný památník ze středověku v Travniku. Vystavěn byl v době bosenské samostatnosti počátku 15. stol. králem Ostojem II. nebo králem Tvrtkem II. Tehdejší středověká podhradní osada byla soustředěna kolem jediné ulice Varoš, která dodnes stoupá podél potoka Hendek vzhůru až k hradnímu mostu. Původně byl tento most dřevěné konstrukce, za Turků přestavěný na kamenný o jediném oblouku přes boční průrvu pod hradem. Největší stavební úpravy hradu na pevnost (pro potřeby vojska) a města proběhli v 18. stol. za vezíra Mehmeda, resp. paši Kukavici. Za Rakouska-Uherska, po velkém požáru v r. 1903, bylo město urbanisticky přestavěno v západním stylu. Dnes je Travnik administrativním centrem Středobosenského kantonu a centrum města je rekonstruováno s ohledem na původní tradice.

Hrad je výsledkem několika architektonických stavebních slohů, které však tvoří jeden celek. Byl postaven ve dvou stavebních fázích: starobosenské a osmanské. Původně byl tvořen horním, a dolním hradem. Na horním hradě stála volně okrouhlá (snad obytná) věž v nejvyšším místě, obklopená obvodovou hradbou, ze které na západní straně vystupovala hmota mohutné čtverhranné bašty, jenž chránila vstup do hradu a šestnáctihranná věž na jihovýchodě, která chránila pod ní umístěnou bránu se středním nádvořím. Dolní hrad (předhradí) byl ohraničený jednoduchou hradbou, na nejž se vcházelo od západu přes most a věžovou bránu. Na dolním hradě byla zřejmě i původní hradní kaple (cerkev). Rozdíl mezi horním a dolním hradem byl až 16 m.
Za turecké nadvlády je hrad přestavěn na vojenskou pevnost. Bergfrit horního hradu byl změněn na dělostřelecký bastion, pod kterým byla vyzděna cisterna na vodu. Na horním nádvoří byl před palác postaven objekt zbrojnice nebo kasáren. Mohutná věž je přizpůsobena potřebám palných zbraní (dnes zbytek 11 m vysoký a uvnitř etnologické muzeum). Mezi zbrojnicí a věží je pod terasou další cisterna, vybetonována v místě sklepení až za doby užívání rakousko-uherskými vojsky.
Křesťanská cerkev byla zbořena a zde je postavena islámská džamia Mehmeda II nebo Bajezida II. (počátek 16. stol.), kterou Trávničané nazývají Hradní džamia. Z ní se dochoval jen štíhlý minaret. Přezděny nebo opraveny byly také hradby na východě a jihu. Do jejich hmoty byly zavázány hranolové, dovnitř otevřené bašty.
Celé dolní nádvoří (nazývané „Vojenské“) bylo také přizpůsobeno ke shromažďování a potřebám vojska. V západní části tohoto prostoru byla postavena velká hranolová budova, jenž měla své přízemí na Vojenském nádvoří a do „prvního“ patra se vcházelo ze středního nádvoří. Svah mezi těmito nádvořími byl v II. pol. 20. stol. upraven jako divadelní hlediště. Vedle hlavní brány byla postavena nová velká strážnice, která byla v 60-tých letech 20. stol. provozována jako kavárna.
Změn se dočkal také původní dřevěný most, v poslední části sklopný. Byl v celé své délce vyzděn a průrva při patě hradeb překlenuta jediným vysokým obloukem.
Hrad s mostem patří nejlepší fortifikační architektuře z 16. stol. v Bosně a Hercegovině a je pod ochranou UNESCO.

http://www.travnik.ba/plan_grada.htm

http://www.travnik.ba/travnik.htm
http://www.travnik.ba/stari_grad.htm

 hrad Vranduk

zpět na mapu Bosna a Hercegoviny

hrad Doboj