Bosna a Hercegovina


Kraj  Federace BiH  - HRADY


VRANDUK    
téměř zachovalý strážní hrad bergfritového typu

znak kantonu Zenica-Doboj

znak města Zenica

  

 

Vranduk leží cca 10 km severním směrem od Zenice v Zenicko-Dobojském kantonu (kraji), jenž tvoří 12 opčin (okresů), v kterých žije převážně 400 000 obyvatel islámského vyznání.
Hrad Vranduk je výjimečný svojí polohou nad řekou Bosna, která kolem jeho klesající ostrožny vytváří ostrou kličku v hlubokém údolí, sevřeném okolními horami. Řeka je zde neužší a dala se poměrně snadno přebrodit. Snad právě proto zde bylo přirozené místo odpočinku pro obchodní karavany putující skrytě vnitrozemím.
První písemné zmínky o hradu pochází z r. 1410. Postaven byl zřejmě mnohem dříve. Jeho úkolem bylo chránit obchodní cestu a brod z Panonie na Jadran. Taktéž plnil funkci vedlejšího hraničního bodu na hranicích Bosenského království a Uhrů. Nikdy nebyl sídlem správce natož vládnoucí šlechty. Po obsazení Bosny Turky v 16. stol. jeho význam upadal zvláště pro jeho nepřístupnost a odlehlost. Za turecké nadvlády byl dvorec ("předhradí") rozšířen a sloužil jako obchodní stanice nižšího významu. Původní pravoslavná cerkev pak byla zbořena a na jejich základech postavena muslimská modlitebna (džamija) sultána Mehmeda Fatiha.
Za II. sv. války, když německá armáda zdokonalovala své zásobovací trasy, byl přímo pod hradem proražen v masivu hory tunel. Tím došlo k ještě větší izolaci lokality
Místo je však ideální k zastavení na cestě centrální Bosnou a překvapí svou ospalou atmosférou a pohostinstvím. Přímo na hradě se lze pak občerstvit a posedět při dobré bosenské kávě.
Zenica
Ŕíká se, že Zenica je osídlená již odedávna. Ještě dnes lze zde nalézt pozůstatky starého římského města. V dobách středověku neslo název Bilino Polje, probíhaly tu boje mezi Osmany a různými katolickými vládci; přesto se Turkům podařilo Zenicu obsadit. V tomto období neplnila důležitou roli - dnešní město bylo jen malou vesnící, kde nebyl ani kostel nebo mešita. Habsburkové ji dobyli až r. 1878 a nedlouho poté zde začali budovat ocelárnu. Díky tomu se sem nastěhovali další obyvatelé a Zenica tak začala růst - přesto zde žilo ale jen asi 10 000 lidí. Rozvoj do dnešní podoby probíhá od konce II sv. války. Vznikly zde domy pro horníky  okolní vesnice se připojily k městu. R. 1991 měla Zenica 91 000 obyvatel. Po občanské válce v koncem 20. stol. je součásti Federace BiH a obyvatelstvo je převážně islámského vyznání.

Hrad je jednoduchého založení a byl postaven pravděpodobně v jediné stavební fázi na místě původní, zřejmě dřevěné strážnice na obchodní stezce.
Hradu dominuje jediná hranolová věž. Byla postavena na čtverhranném podstavci, který přechází v zaoblené nároží, jenž pak bylo vystaveno vstříc případnému útoku z výše položených partií klesající ostrožny, které jsou od plochy hradiště odděleny do skály vylámaným jediným příkopem. Na hmotu věže navazuje z obou stran okružní kamenná hradba vlastního hradu s vnitřním obvodovým ochozem.
Na jižní straně pod věží byla přiložena hranolová strážnice, která kryla první kulisovou, podél cesty položenou bránu. Touto branou se vstupovalo na stísněné boční předhradí (spíše široký parkán), opevněné zřejmě jen dřevěnou palisádou. Zde byly postaveny základní hospodářské budovy a také hradní modlitebna, jenž byla nahrazena za Turky islámskou džamií. Z předhradí se do jádra hradu vcházelo po schodech druhou, taktéž kulisovou brankou, prolomenou ve střední části jižní hradby „horního“ hradu. Vlastní hrad byl vybaven kupodivu i studnou (pod věží vyvěrá pitný pramen ze skály).
http://www.mozaik.ba

 hrad Doboj

zpět na mapu Bosna a Hercegoviny

hrad Travnik