Durynsko

Kraj Erfurt - HRADY

       

stránky pevnosti Petersberg zpět na mapu Durynska mapa okresu Erfurt

       
       
 

 

   
 

 

Erfurt - město

 
 

 

 

 
 

Petersberg  (pevnost)

 
 

 

   
       
       
       

  zámek-hrad

 zámek-hrad ruina

  hrad   vodní hrad

  zřícenina


ERFURT - město
stručnou historii Durynska najdete zde (klikni)

románská bazilika - www.erfurt.de

Stručná historie města :

R. 742 zakládá Bonifacius biskupství Erfurt. V r. 852 se koná ve městě zemský sněm za účasti východofranckého krále Ludvíka II. „Německého“. R. 936 zde Jindřich I. koná říšský sněm, na němž navrhuje na volbu krále svého syna Ottu. R. 1060 zakládá mohučský biskup Siegfried I. benediktinský klášter. V r.1147 je vysvěcen kostel sv. Petra mohučským arcibiskupem, největší románská bazilika na území Durynska. R.1181 se na zemském sněmu podrobuje Jindřich Lev, vévoda bavorský a saský králi Barbarossovi. V r. 1298 předsedá říšskému sněmu císař Rudolf Habsburský. R.1392 je založena univerzita v Erfurtu, mezi jejíž nejlepší profesory se počítají opati z Petersbergu. Poslední opat z klášteru sv.Petra Placidas Muth (1753-1821) byl zvolen 13 x za sebou rektorem. (Další historie zde)

Další pohledy na město

www.erfurt.de www.erfurt.de www.erfurt.cz www.erfurt.de

Jednou z nejvýznamnějších památek Durynska je Kupecký most v Erfurtu (viz. foto). Most, jenž vznikl v místě původního brodu přes řeku Gera, již v 8. st.  Jeho původní podoba byla dřevěná. Na mostovce při kraji stávaly stánky obchodníků a řemesníků.

Písemně je jmenován již v r. 1156 jako jedno z důležitých míst na slavné obchodní cestě Via Regia. Tehdy bylo toto místo známo prodejem vzácného zboží, jako koření, látky, zlaté nebo stříbrné šperky a předměty.

Po několika požárech následovalo vybudování šesti hlavních mostních pilířů z kamene (1325). Na obou koncích mostu stály dva opevněné kostely, nichž jeden, St. Ädienkirche  byl bohužel v r. 1819 zbořen.

Kupecký most v Erfurtu je jediný most na severní straně Alp, který se dochoval ve své podobě až do dnešní doby.

Most byl v nedávné době nákladně rekonstruován Nadací na Ochranu památek a soukromou Nadací Bedřicha a Alžběty Thayssenových, která se orientuje na záchranu a rekonstrukce „hrázděné architektury“.

V současnosti je zde zachováno 32 hrázděných domů, postavených v období mezi 16.a 19.st., v kterých se nachází malé galerie, prodejny suvenýrů, kavárny a restaurace. Most a přilehlé okolí se nachází v městské pěší zóně nedaleko centrálního náměstí.

Kupecký most Kupecký most od řeky - zdroj internet

PETERSBERG  
barokní pevnost vybudovaná v prostoru kláštera

Od roku 1631 začal švédský Gustav II. Adolf, s výstavbou pevnosti Petersberg, který si zvolil Erfurt jako svou sídelní rezidenci. Mniši z konventu museli opustit dočasně klášter. Kostel se stává v tomto období evangelickým.

R. 1664 se stává Erfurt svobodným říšským městem. Přesto se mohučský kurfiřt a Jan Filip von Schönborn spolu s francouzskými vojsky zmocňují města.
R. 1665 položení základního kamene citadely nad městem. V letech 1665-1707 probíhá první stavební etapanovoitalském slohu podle plánů italského stavitele Antonia Petriniho.

Mezi lety 1707-1726 druhá etapa výstavby pod vedením architekta Maxmiliána von Welsh.

R. 1802 obsazují Prusové Petersberg a brzy poté dochází r. 1803 k sekularizaci kláštera.
R.1806 pevnost kapituluje a je odevzdána francouzům. Napoleon si také Erfurt zvolil svým sídelním městem. Citadela byla také využívána v rámci shromáždění knížat r. 1808 s ruským carem Alexandrem I., a naposledy r. 1813 po útěku z bitvy národů u Lipska. Téhož roku bylo město obklíčeno spojenými rakouskými, ruskými a pruskými vojsky. Citadela byla ostřelována a zničen byl přitom klášter.
V letech 1815-66 po návštěvě pruského krále Fridricha Viléma III. započala třetí fáze výstavby v novopruském pevnostním systému. Byla provedena přestavba kostela sv. Petra na „magazín“ (sklad), vystavěna pekárna a kasárna pro obránce. Císař Vilém I. od r. 1873 využívá pevnost, však z nedostatku peněz ne nadlouho.

satelitní pohled na pevnost

 vstupní část zdivo pevnosti Petersberg - www.erfurt.cz

V r. 1964 se končí s vojenským využitím pevnosti. A od r. 1990 začínají probíhat záchranné práce a sanace zdiva.
Více na www.erfurt.de
V městě se ještě nachází hrady Cyriaksburg, Erfurt a nedaleko města bývalý hrad Molsdorf.

 kraj  Gotha 

zpět na mapu Durynska

kraj Sömmerda