Durynsko

Kraj Sömmerda - HRADY

        stránky hradu Runneburg zpět na mapu Durynska mapa kraje
       
 

Runneburg

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
       
       
       

  zámek-hrad

 zámek-hrad ruina

  hrad   vodní hrad

  zřícenina


RUNNEBURG 
hrad Runneburg pokládán za jednu z nejvýznamnějších světských staveb na území Německa.

celkový pohled na hrad

pohled na hrad z parkánu pohled od náměstí vstupní brána - městská strana

palác - pohled z nádvoří palác donjon palác

půdorys hradního areálu   další fotky (klikni)

Necelých 30 kilometrů severně od Erfurtu, uprostřed duryňské roviny, leží na osamoceném vrchu a v jeho okolí, malé městečko Weißensee s hradem Runneburg.
Toto místo bývalo vždy strategickým místem a sloužilo již od pradávna jako sídelní místo. Lokalita se totiž nachází v povodí řeky Unstrut, která zde vytvářela v rovinaté krajině nespočet meandrů, slepých koryt a močálů. Pozůstatky těchto dob jsou patrné v podstatě do dnešních dob. Pozdější hrad byl vybudován jako důležitý opěrný bod na obchodní cestě, která vycházela z Durynského lesa, přes Erfurt a tzv. Durynskou bránou dále pokračovala na sever k Magdeburgu (Sasko-Anhaltsko).
Hrad byl pravděpodobně založen durynským lantkrabětem Ludvíkem II. „Železným" někdy kolem r. 1140 na místě staršího, pravděpodobně pouze dřevěného tvrziště. Praktiky tehdejší šlechty popisuje právní spor z r. 1168, kdy si hrabě Beichlingen stěžuje u císaře Bedřicha I. „Barbarossy“, že na jeho území si cizí šlechta bez jeho svolení hrady buduje. Barbarossa však rozhodl ve prospěch Ludvíka II. s tím, že na svých cestách do východních teritorií pevné místo k odležení vyžaduje. Tím byl celý spor ukončen a Waiβensee se později stalo strategickým místem ve vojenských a politických plánech durynských lantkrabat.
Že se jedná o strategické místo velké důležitosti se potvrdilo již r. 1180, kdy Runneburg vstoupil na scénu Německých dějin. Tehdy v bitvě u Weiβensee Bedřich Barbarosa porazil svého korunního soupeře Jindřicha Löwena.
Další roli sehrál hrad v době Štaufsko - Welfských sporech o vládu nad Durynskem (1204) a při těžkém obléhání králem Otou IV., který zde použil k prosazení svých zájmů nejtěžší, tehdy známou techniku.
Když rod "Ludvíkovců" v r. 1247 vymřel po meči, získal titul lantkraběte wettinský markrabě z Míšně, pozdější saský kurfiřt. Při zemském dělení v r. 1485 přešel Runneburg do majetku rodové větve Wettinů.
V letech 1554 – 1581 došlo k rozsáhlé renesanční přestavbě, která se týkala hlavně mohutného obytného donjonu a paláce, přičemž východní palácová část dostala další patro. K dalším rozsáhlým přestavbám docházelo opět v letech 1656-1746 za Waiβenfeldů.
Po vzniku Pruského císařství patřilo Waiβensee a hrad pod pruskou správu (1815 – 1944). V těchto dobách zde sídlily správní a vládní úřady. 20. 12. 1996 převzala správu nad hradem Nadace durynských hradů, zámků a zahrad. Téměř ihned bylo započato s záchrannými a konzervačními  pracemi, které pokračují téměř nepřetržitě.
V letním období se zde konají kulturní festivaly a divadelní představení. V průběhu těchto akcí lze například spatřit v chodu funkční kopii obléhacího praku, která metá až 100 kg těžké kameny až na vzdálenost 300 m.
Hradní komplex je z většiny tvořen pozdně gotickou zástavbou, která má románské jádro. Celému areálu dominuje třípatrový palác s pětipodlažním donjonem. Zde lze spatřit mnoho překrásných románských prvků, jako sdružená okna, široké klenuté chodby a schodiště a sloupy. Nejpozoruhodnější je systém horkovzdušného vytápění obytných prostor, který je důkazem vysokého životního stylu tehdejší šlechty.
V okolí se nachází hrady Kannawurf, Beichlingen a Rabinswald
Více na www.runneburg.de

 kraj  Erfurt 

zpět na mapu Durynska

kraj Weimar