Durynsko

Kraj Greiz - HRADY

Dölau

stránky hradu Greiz stránky hradu Dölau stránky hradu Osterburg

Dryfels

Greiz

Niederpöllnitz

Osterburg

Reichenfels

Ronneburg

  zámek-hrad

 zámek-hrad ruina

  hrad

  vodní hrad

  opevněný kostel

  ruina


DÖLAU     
zřícenina menšího hradu, spíše tvrze

znak okresu Greiz

 

 

Hrad Dölau je situován na zvýšené terase. Opevněná stavba stojí uprostřed a nad údolí řeky Elster (Halštrov) na jižní silně skloněné břidlicové skále. Jeho exponovaná poloha byla ještě do 19. stol. obtékána dalším ramenem řeky Bílý Halštrov, které bylo později zasypáno. 

Kolonizace zdejší oblasti probíhala od 11. stol., na konci 12. stol. měly zde svá sídla společně šlechtické rody správců von Weida a Lobdeburg v okolí města Greiz. Během jejich panství, přibližně kolem pol. 13. stol. byla patrně u obce Dölau postavena obytná věž. Domníváme se, že stála v severní části hradního areálu a mohla být již po relativně krátkém času rozšířena jižním směrem. Malá přístavba, která měla funkci hradní kaple, pocházela rovněž ze 13. stol. Feudální sídlo bylo datováno, podle ještě dnes existujících dřevěných konstrukcí v bývalé obytné věži, dle dendrochronologického výzkumu až do r. 1260.
Předpokládá se, že hrad Dölau patřil od konce 13. stol. k vlastnictví fojtů z Plavna. Listinně byl hrad poprvé uveden 12. června 1359. Uprostřed 15. stol. náležel k hradu statek, jehož majiteli tehdy byli v pramenech uvedení bratři Nickel a Jan Wolfersdorf. Ti hrad v r. 1457 prodali Jindřichu staršímu Reußovi, později jej získal do vlastnictví Jan ze Schönau. Již v r. 1564 byla stavba označena jako zchátralá.
Hradní areál byl v listinách jmenován také mezi roky 1583 až 1596, od r. 1616 do 1636 a v letech 1694 až 1698, kdy byl pouze příležitostně obýván starší vedlejší větví rodu Reuß. Nemovitost byla tehdy nazývána Vodním hradem. V r. 1621 byla na krátkou dobu na hradě zřízena mincovna.
R. 1706 se objevuje znovu v listinách zmínka o špatném stavu budov. R. 1768 byla proto horní část věže odstraněna a od té doby nebyl hrad již používán k obytným účelům. Od konce 18. stol. má hrad zachovanou svou dnešní podobu. Díky výstavbě silniční a železniční sítě mezi roky 1845 až 1872 zmizelo původní řečiště a tok byl přeložen západním směrem. V r. 1909 zahájila výrobu chemická továrna Zschimme & Schwarz v bezprostředním sousedství hradní dispozice a v průběhu let se neustále rozšiřovala.
     
Zemědělským účelům sloužící hrad připadl r. 1918 lidovému státu Reuß a r. 1920 Durynsku. V roce 1937 se poprvé začalo uvažovat o demolici celého komplexu. Navzdory povážlivému stavu budov sloužil areál hradu zemědělské výrobě také po II. sv. válce.
Teprve v červnu 1952 získal hrad status chráněné památky. Projekt z r. 1964, který uvažoval s využitím fortifikace jako klubu mládeže, ztroskotal. Předtím však došlo ke značným stavebním úpravám, které tvoří obraz hrad Dölau až do dneška. Při nich byly vestavěny železobetonové stropy, nově přezděny okenní otvory, příhradové konstrukce byly nahrazeny cihlovým zdivem a všechny budovy byly opatřeny novou jednotnou omítkou. Místo napojení na opevněnou stavbu je ještě dnes patrné, jedná se o otisk ve štítu hlavní budovy a zakončení stěny dřívější brány u nástavby křídla kaple. Hrad Dölau je dnes v majetku svobodného státu Durynska.
V okolí lze navštívit město, hrad a zámek Greiz a další památky v sousedním Sasku

 kraj Saale-Orla

zpět na mapu Durynska

kraj Altenburger