Durynsko

Kraj Saale-Orla - HRADY

Brandenstein

Schleiz

mapa kraje Saale-Orla

Burgk

Sparnberg

Hirschberg

Stein

Lobenstein

Triptis

Nimritz

Walsburg

Oberpöllnitz

Wernburg

Oppurg

Wysburg

Ranis

Ziegenrück

Saalburg

  hrad-zámek

  hrad

  zřícenina

 


RANIS 
Hrad postavený na výrazné ostrožně, situované z východu na západ, na jejíž jižních svazích se již od ranného středověku nacházela osada, která se časem přeměnila v městečko.

celkový pohled na hrad Ranis

pohled od západu pohled od města pohled od jihu

  detail "nového paláce" "obytná" štítová hradba

první brána vnitřní pohled

Další foto - přední část další foto - předhradí (klikni brána)

Další foto - zadní část  další foto - předhradí (klikni brána)

Nad městem Ranis se tyčí už zdálky nepřehlédnutelný hrad, jeden z nejvýznamnějších hradů Durynska vůbec. Přesný rok založení hradu není znám, ale lze vycházet z toho, že již v 11. st. se zde nacházelo jakési opevnění. Hrad byl poprvé zmíněn v r. 1199 jako hrad německých císařů a králů.
Ve 13. a 14. st. je hrad ve vlastnictví místních pánů z Käfernburgu a Schwarzburgu. Z této doby pochází také hradní stavby, které se zachovaly až do dnešních dnů. Jedná se zejména o palác, kapli a vedlejší budovy, opevnění brány s příkopy a padací most, dále obytná věž s "hladomornou", studna a hospodářské budovy, nacházející se v podhradí. Za pozornost stojí okrouhlý bergfrit, jakožto nejvyšší bod hradu. Jedná se o nejstarší část hradu, která pochází ze 12. století.
V 17. století byl hrad, zejména vybudováním jižního křidla, přestavěn na reprezentativní sídlo.

Hrad byl od okolní krajiny chráněn příkrými svahy ostrožny, do skály vylámaným mohutným příkopem a předsunutou štítovou zdí.  Na první nádvoří se vcházelo bránou a průjezdem v opevněných hospodářských budovách. Nejstarší část hradu (již zmiňována) se nachází až na východním okraji ostrožny, jenž je chráněna okrouhlým, vysokým bergfritem - dominantou celého hradu.

Současná podoba hradu je renesančního slohu ze 16. st.
Hrad Ranis je využíván jako muzeum a některé další prostory akademií literárních věd. V posledních letech byl nákladně a rozsáhle opravován.
V okolí se nachází Brandenstein a v sousedním kraji Könitz

 kraj Saalfeld-Holzland

zpět na mapu Durynska

kraj Greiz