Durynsko

Kraj Ilmenau - HRADY

Ehrenburg

Ehrenstein

Elgersburg

Gehren

Groβliebringen

Liebenstein

Neideck

Raubschloss

  hrad-zámek

  hrad

  zřícenina

 


EHRENBURG  
Zajímavý zbytek hradu ve městě Plaue

celkový pohled na hrad

zadní strana štítové zdi boční pohled na donjon pohled od příkopu na štítovou zeď

jediný výrazný pozůstatek opevnění.... ...bašta u současné přístupové cesty

Až do roku 1280 vládli nad hrabstvím Kevernburg dvě hrabata
Poté co bylo toto panství rozděleno, Günther VIII. získal s městem Arnstadt i tehdejší vesnici Plaue.  Jeho dcery v r. 1306 ves Plaue prodaly hrabatům ze Schwarzburgu.
Tento rod začal v r. 1324 se stavbou hradu Ehrenburg, jenž byl až do r. 1500 obydlen.
Velké škody hradu napáchala 30 letá válka, kdy byl hrad dobyt a pobořen. Válka také přinesla bídu a chudobu i do města Plaue. Tehdy celkový počet obyvatel města byl pouhých 150 lidí.
Další pohromu si vyžádala morová nákaza v 17. stol.
V okolí se nachází Liebenstein

 kraj Weimar

zpět na mapu Durynska

kraj Hildburghausen