Durynsko

Kraj Wartburg - HRADY


LIEBENSTEIN 
zřícenina hradu na jednom v z vrcholů nad lázeňským městečkem Bad Liebenstein
Stěží někde jinde naleznete na malém prostoru ve shodě vedle sebe historické a nedávno zbudované novostavby tak jako ve městě Bad Liebenstein.
Podle jména hradu Liebenstein ležícím na 465 m vysokém hradním kopci se později začalo nazývat i město pod ním.

celkový pohled na hrad

pohled o západu - románská věž

původní románská obytná věž sevrní strana hradu - na levo gotická "přístavba" celkový pohled - severní strana

vnitřní prostory hradu - gotickorenesanční část vnitřní prostory hradu značně zvětralé ostění oken

hradební bašta na přístupové straně vnitřní prostory bašty zbytek parkánové hradby

archeologickým výkopem odkrytá nejstarší část hradu

O ranných dějinách hradu není téměř nic známo. Pravděpodobně byl postaven na přelomu 12. a 13. st. rodem von Frankenstein. V r. 1353 se ocitá v držení lantkraběte Friedricha „Krutého“. Ten jej předal v léno pánům von Stein r. 1360, kteří zde sídlili 300 let.
Kolem r. 1374 jej přestavěli a zvolili si jako svůj sídelní hrad. V průběhu selských válek byl hrad ušetřen zničení, protože Lips ze Steinu měl sedlákům tzv. „12 artikulů“ odpřísáhnout.
Asmus ze Steinu nechal obnovit opevnění, přesto však byl v průběhu Grumbachschenských sporů v letech 1567 až 8 dobyt a zničen.
Když v r. 1673 vymřel tento rod po meči Raimundem ze Steinu, zdědil toto sídlo vévoda von Sachsen-Gotha. Hrad byl ovšem již o 2 roky později opuštěn.
Zřícenina je dnes spravována nadací durynských zámků.
V okolí se nachází hrady Altenstein a Barchfeld.

hrad Lengsfeld

zpět na mapu kraje Wartburg

hrad Merlinse