Durynsko

Kraj Wartburg - HRADY

Altenstein

(Bad) Liebenstein

Barchfeld

Merlinse

Behringen

Neuenhof

Brandenburg

Normannstein

Buttlar

Rotes schloβ

Creuzburg

Scharfenberg

Farnroda

Schnepfenburg

Feldeck

Stedtfeld

Geisa

Völkershausen

Gerstungen

Wartburg

Graues schloβ

Weilar

Haineck

Wendelstein

Krayenburg

Wildprechtroda

Lengsfeld

  hrad-zámek

  hrad

  zřícenina

 

WARTBURG    
Zachovalý hrad, v se všemi stavebními fázemi, postavený v dominantní krajinné poloze
 

jižní strana hradu letecký pohled na hrad

 

celkový pohled na hrad vstupní objekt hradu přední polovina hradu

 

románský palác a rytířská koupelna Prašná věž - vězení 

   

Další fotodokumentace : vnější prostory   (klikni zde)

  vnitřní prostory (klikni zde)

 
Po stoupání na skalní náhorní planinu v přibližné výšce 400 m n.m., leží překvapivý "mix" z doby románské, gotické, renesanční a historizující.
 
Dnešní vstup do hradu jde skrz "tříbrannou" halu vedoucí do úzkého předhradí. Hradní brána za padacím mostem je jediným možným přístupem a po staletí se její starobylý vzhled téměř nezměnil. Mohutné brána z dubového dřeva je přerušena pouze "ouškem jehly" - vrátnicí (brankou), kterou znal již Martin Luther. Jeho výrok, "spíš projde velbloud dvouhrbý skrz ouško jehly, než boháč do nebe", výstižně popisuje velikost tohoto vchodu.
 
Po průchodu branou se po pravé ruce nalézá tzv. "Margaretina chodba". Jedná se vlastně o pavlač, vyloženou pomocí trámů jako dřevěné konzole, na původní obvodovou hradu. Byla přistavěna v 15. století. Hrazené stavby, staré obvodové zdivo jakož i dlážděná cesta pocházejí z velké části také ze 14. a 15. století.
 
Dále se nachází "fojtství", jenž se připojuje jižní stranou na rytířský dům. Dnes se zde nachází slavná Lutherova světnice. Na fasádě je zajímavý architektonický detail, Norimberský arkýř z 15. století, který byl v roce 1872 obnoven.
 

Rytířský dům stojí západně od vchodu do hradu. Hrázděná konstrukce pochází z konce 15. století a sloužil pravděpodobně jako trvalé místo bydlení sloužících a stráží. Nacházelo se zde také vězení pro urozené.

 
Soubor budov ve střední části za "Novou komnatou" (hala s bránou) a Dirnitz vznikl v 50tých a 60tých letech 19. století v historizujícím slohu a odděluje předhradí a horní hrad.
 

Nová komnata stojí na základech starších staveb. Jejich prostory byly vyhrazeny v 19. století jako obydlí velkovévodské rodiny. Dnes jsou volně k prohlédnutí, neboť se tam nalézají umělecké předměty a sbírky hradu Wartburg.

 
Dirnitz byl vybudován v 19. století. V patře se rozprostírají muzejní prostory, v přízemí naleznete pokladnu a suvenýry.
 

Na cestě do horního hradu musíte projít halou s bránou (branská věž). Vznikla kolem r. 1865 v neorománském slohu.

 

Vlastní horní hrad nabídne oku pozdní románský sloh. Palác byl zbudován asi mezi lety 1157 a 1170 jako reprezentativní a obytná budova pro lantkraběte. Rozměry, výtvarná jasnost jakož i bohatá výzdoba připomíná sousední štaufovské paláce stejné kvality. V té době jde o špičkovou ukázku světské architektury na této straně Alp. Na bývalou kruhovou zástavbu připomíná dnes již jen historizující rytířská koupelna z let 1889/90, připojující se z jižní strany na palác, a tzv. Gadem (hostinec), kolem r. 1810 znovu obnovený. Stavbu paláce řídila sálská huť, která vytvářela nádhernou romantickou architekturu.

 
Jižní neboli Prašná věž je jedinou zachovanou částí středověkého hradu, byla zbudována do r. 1318. Vstup do věže se nalézá kvůli bezpečnosti v polovině její výšky, do dolní části byli spouštěni trestanci. Z terasy u jižní věže se naskýtá pohled na jedinečnou krajinu durynského lesa.
 
Více na www.wartburg-eisenach.de
 
V okolí se nachází hrady Brandenburg, Farnroda, Stedtfeld a Neuenhof.
 

 kraj Unstrut-Hainich

zpět na mapu Durynska

kraj Schmalkalden-Meiningen