Durynsko

Kraj Wartburg - HRADY


BRANDENBURG 
Zřícenina dvojhradu u městečka Lauchroda

celkový pohled na Brandenburg


"dolní" hrad

vstupní kulisová brána do dolního hradu spojovací hradba a bergfrit dolního hradu

  bergfrit dolního hradu - vstup cca 8-10m nad zemí  Další foto dolního hradu další foto (klikni brána)


"horní" hrad

štítová hradba mezi hrady jižní strana horního hradu bergfrit horního hradu nádvoří horního hradu

obytná věž v zadní části horního hradu  Další foto dolního hradu další foto (klikni brána)


Největší románský dvojhrad Durynska
První zmínka v historických pramenech pochází z r. 1173. Hlavní stavební fáze však byla provedena až v průběhu 13.století.
Západní (dolní) hrad je tvořen pozůstatky kulaté věže, hlavní brány a příkopů. Východní (horní) hrad má obytný donjon, šestibokou věž, parkánové opevnění.
V předhůří Durynského lesa, nad obcí Wera u Lauchrödy, leží malebné trosky největšího románského dvojhradu Durynska. Východní a západní hrad (dvojhrad) jsou od sebe vzájemně odděleny systémem příkopů a skal.
Časné dějiny Branibor nejsou příliš známé. Poloha hradů v bezprostřední blízkosti odedávna významné cesty, "Via regia". Jejich založení spadá tudíž do ranného počátku tisíciletí, i když jejich nynější vzhled odpovídá přestavbám z doby 13. století.
Hrabata z Wartburgu, kterým byl od durynského lantkraběte Jindřicha Raspe propůjčen titul purkrabích na hradě Wartburg, jsou od r. 1144 písemně doloženi v městě Lauchröda, avšak původně se tento rod nazýval od r. 1227 podle hradu Brandenburg. Dva páni z Brandenburgu doprovázeli lantkraběte Ludvíka IV. na křížové výpravě v r. 1227 a oba dva, právě tak jako lantkrabě sám, se již nikdy nevrátili. Úřad purkrabího na hradě Wartburg byl v této době zrušen a již nikdy nebyl znovu za lantkraběte Jindřicha Raspeho obsazen.
Na počátku 14. století existovaly zřejmě již oba dva hrady, které ovšem nepocházely ze stejné stavební fáze. Samotné předhradí, dnes označované jako západní (dolní) hrad, je mladší z obou hradů. Dodnes z něj zbyl zachován pouze bergfrit, zbytky obvodové hradby a brána. Východní (horní) hrad je tvořen obvodovou hradbu, dvěmi nádvořími, do poloviny šestihranným bergfritem (nejstarší část stavby), obytnou věží (donjonem) a severní stěnou, která je tvořena i palácem. Pod  hradními budovami se nacházejí široké, vysoko klenuté sklepní prostory (viz další foto).
Zpočátku byl jen starší, východní (horní) hrad sídlem rodu von Brandenburg, ale to se časem změnilo. V r. 1280 koupil lantkrabě Albrecht oba dva hrady a ty spojil v jeden celek. Počátkem 14. st. se situace opět změnila. Mezi lety 1306-1436 byl západní (horní) hrad oddělen a zastaven městu Erfurt. Od r. 1349 východní hrad často střídal majitele, takže celá stavba do konce 19.st. nepatřila ani jednou jednomu rodu.
Od doby třicetileté války hrad velmi zpustl. Neobydlený hrad poté sloužil jako zdroj stavebního kamene. Stav byl natolik neutěšený, že musel zasáhnout zemský správce a nechal provést stavební úpravy.
V r. 1811 připadl západní hrad velkovévodství Sasko-Výmar-Eisenach, východní hrad setrval u pánů von Herda.
Znamenitý výhled z hradu můžou návštěvníci obdivovat až od roku 1989, kdy došlo k opětnému sjednocení Německa, neboť hrad ležel přímo na hranicích ( v pohraničním vojenském pásmu mezi NDR a SNR).
7. listopadu 1994 převzala "Nadace durynské zámky a zahrady" péči o zříceninu hradu "Lauchroden" (Brandenburg). Od té doby začaly rozsáhlé sanační práce. V letních měsících se zde konají hudební a filmové festivaly. Na hradním valu je vyrobeno jednoduché hlediště, v parkánové baště sídlí zvukaři nebo promítač a hradby slouží jako kulisa nebo promítací plátno.
U silnice pod hradem je tábořiště (bez vody),  kde lze lehce přenocovat pod stanem
V okolí se nachází hrady Creuzburg, Neuenhof, Stedtfeld a Wartburg

zpět na kraj Wartburg

hrad Behringen

zpět na mapu kraje Wartburg

hrad Buttlar