Durynsko

Kraj Wartburg - HRADY


SCHARFENBERG 
pěkná zřícenina malého hradu na návrší přímo uprostřed městečka Thal.

pohled na bergfrit z nádvoří

bergfrit vstup na západní straně brána kamenný erb majitele

plášťová hradba brána z nádvoří

Hrad byl založen pány von Stein (hrad Altenstein v obci Bad Liebenstein) a první zmínka o něm pochází z r. 1137.
O tento pevnostní bod se často vedly opětovné války a střetnutí rozdílných šlechtických rodů a sváděly prudké boje.

Podle kronik byl hrad v r. 1247 v rukou pánů von Cobstadt, kteří jej tak mohutně opevnili, že údajně úspěšně odolal obléhání durynským lantkrabětem r. 1260.

Kolem r. 1326 se zmocnil pevnosti hrabě Jindřich VIII. von Henneberg-Schleusingen. A uhájil ji až do r. 1347.
Po mnohých změnách majitelů, kterými hrad prošel, byl hrad za pánů von Laucha v osmdesátých letech 14. století opraven a znovu silně opevněn. V této době je zde uváděna hradní kaple, bergfrit, předhradí a palác (1385). Později se páni von Laucha přidali k loupeživým rytířům a proto proti nim byly vedeny trestné výpravy a hrad byl v letech 1401, 1434 a znovu 1446 lantkrabětem několikrát zničen.
V r. 1452 hrad obdrželi od lantkraběte toto zboží bratři Jan a Berthold von Uetterrodt a usadili se zde. Později se přestěhoval tento rod do nově vystavěného paláce v blízké vesnici hrad opustili a nechali jej zpustnout.
V okolí se nachází hrady  Farnroda a v sousedním kraji nejblíže Winterstein

hrad Rotes schloβ

zpět na mapu kraje Wartburg

hrad Schnepfenburg