Rakousko

Kraj  Burgenland - HRADY

        stránky hradu Forchtenstein stránky hradu Bernstein stránky hradu Schleining stránky hradu Lockenhaus stránky hradu Güssing Burgenland mapa
   

  Bernstein
   

  Forchtenstein
   

  Güssing
   

  Lockenhaus
   

  Schleining
       
       
       

  hrad-zámek

  hrad-zámek ruina

  hrad

  klášter

  ruina


BERNSTEIN 
zachovalý "maďarský" hrad nad stejnojmennou obcí

vnitřní prostor nádvoří půdorys vnitřního hradu vnější boční křídlo-za příkopem

vnější plášť hradu prevety v zadní části hradu

ranesanční opevnění kol hradu

Hrad v dominantní poloze vznikl kolem r.1200 (první zmínka z r. 1248 "Castrum Peristhan"), patří k nejstarším hradům postaveným Maďary a sloužil jako opěrný bod proti Štýrsku.
Po r. 1388 v držení rodu Kanizsai, za nichž prováděna nová výstavba a úpravy. Kolem r. 1488 v držení rodiny von Königsberg, další výstavba hradu a mocného pevnostního okruhu.
V letech 1546-90 výstavba bastionů a hradeb pod vedením italských mistrů (Francesco de Pozzo, Antonio de Spazio). R. 1647 zničen vnitřní hrad výbuchem prachu po zásahu blesku, obnova v letech 1625-27. Od r. 1644 v držení rodu Batthyány, za nichž v 18.st. přestavba vnitřního hradu.
Od r. 1892 rodina Almásy, od r.1953 hotel a restaurace. Dnes v majetku hrabat Kueffsteinů.

Mohutný pětiúhelný opevňovací okruh s předsunutými bastiony a spojenými baštami, brána na jižní straně. V severní baště cisterna hluboká 65 m, na jihozápadě tzv. Velká bašta.
Původní hradní věž stála pravděpodobně v místech západního traktu. Vnitřní hrad tvoří uzavřený dvoupodlažní komplex na ledvinovitém půdorysu. V severovýchodním nároží čtverhranná středověká věž s horním poschodím a helmicí dostavěnou v 18.st. Nejstarší stavební části jsou v západním traktu s dosud patrným původním cimbuřím a románským portálem.
Ve východním traktu rytířský sál (1645-50 - Filiberto Lucchese) s figurálními reliéfy z Ovidiových Proměn. Zařízení hradu ze 17. a 18.st. - intarzované dveře, kachlová kamna, nástěnné malby. Malá Kaple v jihovýchodním nároží s polokruhovou apsidou zřízena v 18. st.
V okolí se nachází hrady Lockenhaus, Schleininga v sousedním D. Rakousku hrad Kirchschlag.

 kraj  Vorarlbersko

zpět na mapu Rakouska

kraj Dolní Rakousko